sobota, 17 grudnia 2016

Leszek Żukowski

Leszek Stanisław Żukowski(ur.11 lutego 1929 w Kutnie)polski technolog drewna,nauczyciel akademicki,profesor nauk technicznych,powstaniec warszawski,prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Życiorys
Po wybuchu II wojny światowej jego rodzina została wysiedlona z rodzinnego Kutna,przeniosła się do Warszawy.Leszek Żukowski kontynuował tam naukę w ramach tajnych kompletów.Od 1942 r.działał w Szarych Szeregach,brał udział w powstaniu warszawskim(pseud.Antek),opuszczając stolicę z ludnością cywilną.Osadzony w obozach koncentracyjnych Flossenbürg i Dachau.Po wyzwoleniu kształcił się w szkołach polskich na terenach niemieckich,po czym w 1947 r.powrócił do Polski.W 1952 r.ukończył studia na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Uzyskiwał kolejne stopnie naukowe(doktora i doktora habilitowanego),a w 1986 r.otrzymał tytuł naukowy profesora.Pracował m.in.w Instytucie Badawczym Leśnictwa i przedsiębiorstwach przemysłowych.Od 1979 r.do czasu przejścia na emeryturę w 1995 r.był nauczycielem akademickim w SGGW.Kierował na tej uczelni Katedrą Organizacji,Ekonomiki i Projektowania Zakładów Przemysłu Drzewnego oraz Wydziałem Technologii Drewna.W pracy naukowej specjalizował się w zagadnieniach z zakresu projektowania,organizacji i ekonomiki zakładów przemysłu drzewnego,technologii tworzyw drzewnych.Zaangażowany w działalność organizacji społecznych,m.in.skupiających kombatantów.W 2013 r.został prezesem zarządu głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Odznaczenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz