środa, 28 grudnia 2016

Tadeusz Tołłoczko

Tadeusz Stanisław Tołłoczko(ur.31 lipca 1929 w Warszawie)polski lekarz,chirurg i endokrynolog,profesor,wykładowca akademicki,w latach 1990–1996 rektor Akademii Medycznej w Warszawie.

Życiorys
Studia rozpoczął na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego,w 1952 r.został absolwentem stołecznej Akademii Medycznej.W 1963 r.uzyskał stopień naukowy doktora,dziesięć lat później został doktorem habilitowanym.W 1980 r.uzyskał tytuł naukowy profesora nauk medycznych.W 1960 r.uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej pierwszego stopnia,a w 1965 r.drugiego stopnia.W 1998 r.specjalizował się także w zakresie endokrynologii.Pracę zawodową rozpoczął w Szpitalu Chirurgii Kostnej w Konstancinie.W 1956 r.został zatrudniony w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie.Na tej uczelni(później w ramach Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej,Naczyniowej i Transplantacyjnej)obejmował kolejne stanowiska naukowe(w tym profesora zwyczajnego).Od 1974 r.był ordynatorem i kierownikiem Kliniki Chirurgicznej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej.Od 1981 do 1984 r.pełnił funkcję prorektora warszawskiej AM,w latach 1990–1996 przed dwie kadencje był rektorem tej uczelni.W 1999 r.przeszedł na emeryturę.Tadeusz Tołłoczko był pierwszym lekarzem w Polsce,który wykonał operację u chorego z pierwotną nadczynnością przytarczyc,rozpoznaną poprzez aktywne poszukiwania choroby w grupie ponad 500 chorych z kamicą nerkową.Łącznie przeprowadził około 900 operacji pierwotnej oraz wtórnej nadczynności przytarczyc.Kierowana przez niego klinika była pierwszą w Polsce,która wprowadziła do praktyki klinicznej zabiegi transplantacji(przeszczepienie nerek).Tadeusz Tołłoczko jest także twórcą standardów w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zakażeń chirurgicznych.Został m.in.członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz członkiem Polskiej Akademii Nauk(także Komitetu Bioetyki PAN),był też sekretarzem generalnym Towarzystwa Chirurgów Polskich.Należał także do branżowych organizacji międzynarodowych.
Odznaczenia i wyróżnienia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz