piątek, 2 grudnia 2016

Lech Antonowicz

Ur.17 sierpnia 1928 w Potoczanach polski prawnik,profesor nauk prawnych,specjalista z zakresu prawa międzynarodowego publicznego,wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Życiorys
W 1947 r.został abiturientem Liceum Ogólnokształcącego w Krynicy-Zdroju,po czym udał się na studia do Warszawy.W latach 1947–1951 studiował na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym w Akademii Nauk Politycznych.Na tejże uczelni w 1955 r.otrzymał stopień doktora nauk prawnych,zaś w 1963 r.uzyskał habilitację w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.W 1976 r.uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego,a 10 lipca 1990 tytuł profesora zwyczajnego.Jego zainteresowania naukowe,dotyczą głównie zagadnienia państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego.W 2011 r.został uczczony w KUL publikacją:Ius et mundus.Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi,red.Tadeusz Guz,Ryszard Mazurkiewicz,Maria R.Pałubska,Wydawnictwo KUL,Lublin 2011 r.ISBN 978-83-7702-306-8,ss.522.
Pełnione funkcje
 • Zastępca szefa Polskiej Misji do Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei
 • Doradca delegacji polskiej na sesje Zgromadzenia Ogólnego ONZ
 • Pracownik naukowy UMCS(od 1960 r.)
 • Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego UMCS(1965–1998)
 • Dyrektor Instytutu Administracji i Prawa Publicznego(1981–1984)
 • Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN(1981–1983 i 1991–1993)
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS(1984–1990)
 • Kurator Katedry Prawa Międzynarodowego UMCS(1998–2006)
 • Pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego(od 2000 r.)
 • Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim(do 2010 r.)
Wybrane publikacje
Książki
 • "Likwidacja kolonializmu ze stanowiska prawa międzynarodowego"Warszawa 1964 r.
 • "Pojęcie państwa w prawie międzynarodowym"Warszawa 1974 r.
 • "Państwa i terytoria.Studium prawnomiędzynarodowe"Warszawa 1988 r.
 • "Podręcznik prawa międzynarodowego"Warszawa 1998 r. (i kolejne wydania)
Artykuły
 • Tożsamość państwa polskiego w prawie międzynarodowym,"Państwo i Prawo"1993/10
 • Narodziny drugiej Rzeczypospolitej ze stanowiska prawa międzynarodowego,"Przegląd Sejmowy"1998 r.
 • Rozpad ZSRR ze stanowiska prawa międzynarodowego,"Państwo i Prawo"1992/9
 • Ochrona godności człowieka w prawie międzynarodowym,"Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska"1990 r.
 • Kompetencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie umów międzynarodowych,"Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska"1994 r.
 • Samostanowienie narodów jako zasada prawa międzynarodowego,"Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska"1996 r.
 • Projekt Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ze stanowiska prawa międzynarodowego,"Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska"1997 r.
 • Zagadnienia podmiotowości prawa międzynarodowego,"Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska"1998 r.
 • Status prawnomiędzynarodowy Rzeczpospolitej Ludowej,"Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska"2000 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz