czwartek, 15 grudnia 2016

Akademia Muzyczna im.Karola Szymanowskiego w Katowicach

Najstarsza wyższa uczelnia działająca na Górnym Śląsku.

Studia
Wydziały i inne komórki organizacyjne
Wydział Kompozycji,Interpretacji,Edukacji i Jazzu:
 • Instytut Jazzu
 • Instytut Dyrygentury,Kompozycji i Teorii Muzyki
 • Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej
 • Katedra Dyrygentury Chóralnej
 • Katedra Pedagogiki Muzyki
 • Zakład Edukacji Muzycznej
 • Zakład Muzykoterapii
Wydział Wokalno-Instrumentalny:
Jednostki międzywydziałowe:
 • Międzywydziałowe Studium Fortepianu Ogólnego i Akompaniamentu
 • Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej
 • Studio Muzyki Komputerowej
 • Muzeum Organów Śląskich
Kierunki
 • Dyrygentura(specjalności:dyrygentura symfoniczno-operowa,dyrygentura chóralna)
 • Kompozycja i teoria muzyki(specjalności:kompozycja,teoria muzyki,rytmika)
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej(specjalności:prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych,dyrygentura chóralna,edukacja muzyczna,muzykoterapia)
 • Jazz i muzyka estradowa(specjalności:kompozycja i aranżacja,gra na instrumencie,wokalistyka jazzowa,realizacja nagłośnienia)
 • Instrumentalistyka
 • Wokalistyka(o specjalności wokalno-aktorskiej)
Uczelnia
Siedziba
Uczelnia mieści się w pięciu budynkach.Zabytkowy,neogotycki gmach w przy ulicy Wojewódzkiej 33 pochodzi z przełomu XIX i XX wieku,w latach 1922-1929 był siedzibą Sejmu Śląskiego i Urzędu Wojewódzkiego.Obecnie jest on połączony przestrzennym atrium z nowoczesnym budynkiem(projekt Tomasza Koniora),w którym mieści się sala koncertowa na 480 miejsc,biblioteka z czytelnią,laboratorium dźwięku,sala do zajęć terapeutycznych,pracownia komputerowa,a także restauracja.Atrium połączone jest także z budynkiem przy ul.Zacisze 3,który także posiada walory zabytkowe:w latach 1922-1939 w willi tej mieszkał pierwszy Marszałek Sejmu Śląskiego,Konstanty Wolny.Obecnie mieszczą się tam gabinety władz uczelni oraz biura.Akademia Muzyczna dysponuje także budynkami dydaktycznymi przy ul.Zacisze 5 oraz przy ul.Krasińskiego 27.
Historia
Początki Akademii Muzycznej w Katowicach wiążą się z założonym w 1929 roku przez Witolda Friemanna Państwowym Konserwatorium Muzycznym,które swoją działalność zainaugurowało uroczystym koncertem w dniu 28 września 1929 roku.W gronie pierwszych pedagogów Uczelni znaleźli się m.in.Stefania Allinówna,Aleksander Brachocki(uczeń Zygmunta Stojowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego),Stanisław Bielicki(uczeń Ignacego Jana Paderewskiego),Wanda Chmielowska,Marian Cyrus-Sobolewski(doktor praw,uczeń Władysława Żeleńskiego),Zbigniew Dymmek(uczeń Emila Młynarskiego i Romana Statkowskiego),Władysława Markiewiczówna(po studiach w Krakowie i Berlinie),Adam Mitscha(prawnik i muzykolog)oraz Bolesław Szabelski(organista i kompozytor,rekomendowany przez swojego pedagoga Karola Szymanowskiego).Działające do wybuchu II wojny światowej Konserwatorium było najważniejszą instytucją muzyczną w Województwie Śląskim,wpływającą na poziom umuzykalnienia środowiska oraz przygotowującą kadrę wysoko wykwalifikowanych artystów muzyków:kompozytorów,teoretyków,instrumentalistów i wokalistów oraz nauczycieli.W 1936 roku na rok przed śmiercią podjęcie pracy w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Katowicach planował Karol Szymanowski.Wybuch wojny przerwał pracę uczelni.W latach 1939-1945 w budynku Konserwatorium powstała Okręgowa Śląska Szkoła Muzyczna(Höhere Landesmusikschule),gdzie funkcję dyrektora pełnił Fritz Lubrich.Państwowe Konserwatorium Muzyczne wznowiło działalność 11 lutego 1945 roku,zaś 1 września tegoż roku przemianowane zostało na Państwową Wyższa Szkołę Muzyczną.Trzon grona pedagogicznego tworzyli profesorowie Konserwatorium oraz przybyli po wojnie na Śląsk artyści:wspomniany wcześniej Bolesław Szabelski,kompozytor i pianista Bolesław Woytowicz,a także będący u szczytu swych karier:kompozytor Ludomir Różycki,śpiewak Adam Didur,dyrygent Grzegorz Fitelberg.Uczelnia stała się szybko matecznikiem dla śląskiej szkoły kompozytorów.12 listopada 1979 roku uczelnia zmieniła status na Akademię Muzyczną,równocześnie nadane zostało jej imię kompozytora Karola Szymanowskiego.
Wydarzenia kulturalne
Akademia Muzyczna w Katowicach to ważny punkt na mapie muzycznej Śląska.Odbywają się tutaj liczne koncerty(wstęp wolny),warsztaty,konkursy i sesje naukowe.Zespoły Akademii prowadzą ożywioną działalność artystyczną dając każdego roku po kilka koncertów:Akademicka Orkiestra Symfoniczna im.Karola Szymanowskiego,Akademicka Orkiestra Dęta,Akademicka Orkiestra Barokowa,Akademicka Orkiestra Kameralna,Chór Akademii Muzycznej,Chór Kameralny,Chór Instytutu Wokalno-Aktorskiego oraz Big-Band Instytutu Jazzu.Organizowane są także większe cykliczne festiwale i inne imprezy,m.in.Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Akademickich,Festiwal Grudniowy Festiwal Muzyki Instrumentalnej(corocznie),Dni Muzyki Wokalnej(corocznie),Międzynarodowy Festiwal Skrzypcowy,Śląski Festiwal Jazzowy(corocznie),Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych,Międzynarodowy Festiwal Harfowy.
Doktorzy honoris causa
Rektorzy
Muzeum Organów Śląskich
W Akademii Muzycznej im.Karola Szymanowskiego znajduje się Muzeum Organów Śląskich.Muzeum gromadzi,zabezpiecza i chroni obiekty związane z organami i ich historią.Obok funkcji wystawienniczych wiele obiektów posiada także walor naukowy,służący badaniom nad problemami konstrukcyjnymi,dawną technologią,problemami konserwatorskimi i szeroko pojętą historią organów śląskich.Muzeum mieści się w czterech dużych pomieszczeniach w podziemiach budynku głównego Akademii Muzycznej(przy ulicy Wojewódzkiej),przystosowanych do celów ekspozycyjnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz