środa, 7 grudnia 2016

Dorota Simonides

Dorota Elżbieta Simonides(ur.19 listopada 1928 w Janowie)polska folklorystka,profesor nauk filologicznych,polityk,posłanka na Sejm PRL VIII kadencji,w latach 1990–2005 senator I,II,III,IV i V kadencji.

Życiorys
Działalność naukowa
Ukończyła w 1955 r.studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.W 1962 r.uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych.Habilitowała się w 1970 r.na Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza.W 1977 r.została profesorem nadzwyczajnym,w 1985 r.zwyczajnym.W latach 1974–1992 była profesorem na UWr.Przez około 30 lat kierowała Katedrą Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego.Współpracowała przy aktualizacji katalogu Arnee-Thompsona z 2004 r.(Hans-Jörg Uther,The Types of International Folktales.A Classification and Bibliography).
Działalność polityczna i społeczna
W latach 1980–1985 pełniła mandat posła VIII kadencji Sejmu PRL,do 1984 r.należała do klubu parlamentarnego Stronnictwa Demokratycznego.Razem z m.in.Hanną Suchocką i Janem Janowskim głosowała przeciwko delegalizacji„Solidarności”,do której przystąpiła w 1980 r.W 1984 r.odeszła z SD wraz z Hanną Suchocką i Zbigniewem Kledeckim.W latach 1990–2005 reprezentowała województwo i okręg opolski w Senacie I,II,III,IV i V kadencji.Pierwszy raz została wybrana w 1990 r.w wyborach uzupełniających po śmierci Edmunda Osmańczyka,z którym wcześniej przez wiele lat współpracowała.Skutecznie ubiegała się o reelekcję w 1991 i 1993 r.(z rekomendacji Unii Demokratycznej),w 1997 r.(z ramienia Unii Wolności) i w 2001 r.(z listy komitetu Blok Senat 2001 r.)W 2005 r.wsparła powołanie Partii Demokratycznej i zasiadała w kole senatorskim demokraci.pl.W wyborach parlamentarnych w tym samym roku nie ubiegała się o reelekcję.Jest jurorem konkursu Po naszymu,czyli po śląsku i członkiem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
Odznaczenia i nagrody
W 2013 r.prezydent Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.Uhonorowana Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec(najwyższym niemieckim odznaczeniem przyznawanym obcokrajowcom)za wkład w pojednanie polsko-niemieckie.W 1975 r.otrzymała Medal 30-lecia Polski Ludowej,a w 2007 r.Srebrny Medal„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.W 2008 r.Uniwersytet Opolski przyznał jej tytuł doktora honoris causa.W 2008 r.otrzymała również tytuł honorowego obywatela województwa opolskiego.W 1987 r.została laureatką Nagrody im.Karola Miarki,a w 1997 r.Nagrody im.Wojciecha Korfantego przyznanej przez Związek Górnośląski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz