środa, 7 grudnia 2016

Maria Trzeciakowska

Ur.16 listopada 1928 w Poznaniu polska historyczka.
Życiorys
Pochodzi z rodziny robotnika kolejowego Andrzeja Dolaty i Katarzyny z Ogrodowczyków.W 1939 r.przerwała naukę w szkole podstawowej przy ul.Jarochowskiego w Poznaniu z uwagi na wojnę(ukończyła wówczas cztery klasy).Od lipca 1941 r.była zmuszana przez okupanta hitlerowskiego do pracy w zakładach amunicyjnych DWM(dawny H.Cegielski),a w 1943 r.została wywieziona do macierzystych zakładów w Karlsruhe.Potem pracowała jako tokarz i szlifierz w fabryce w Grötzingen.10 sierpnia 1945(przez Czechosłowację)powróciła do Poznania,gdzie w 1946 r.dokończyła naukę w szkole podstawowej.Następnie wyjechała do Krakowa.Uczyła się w gimnazjum w Krzeszowicach.W 1949 r.ponownie powróciła do Poznania,gdzie podjęła pracę urzędniczą w Narodowym Banku Polskim.Maturę zdała w liceum dla pracujących(1953 r.)Od 1963 r.pracowała jako polonistka w szkolnictwie dla dorosłych oraz w szkole podstawowej przy ul.Kanclerskiej w Poznaniu.W 1955 r.wyszła za mąż za Lecha Trzeciakowskiego,profesora i historyka,co spowodowało jej zainteresowanie się historią,zwłaszcza regionalną.Zaczęła gromadzić informacje o życiu codziennym Wielkopolan i Poznaniaków,zwłaszcza w okresie zaboru pruskiego.Zaczęła też publikować artykuły z tego zakresu(np.w Nurcie i Expressie Poznańskim).Wyspecjalizowała się z czasem w tworzeniu indeksów do dzieł naukowych poświęconych dziejom Wielkopolski w okresie zaborów.Jest współautorką(z mężem)dzieła W dziewiętnastowiecznym Poznaniu pierwszego obszernego opracowania o życiu codziennym miasta w XIX wieku.W 1969 r.przeszła na emeryturę.W 1984 r.laureatka Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie Kultury i Sztuki.
Życie prywatne
Z Lechem Trzeciakowskim ma dwoje dzieci:Aleksandrę(1956 r.psycholożkę) i Zbyszka(1957 r.pracownika Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz