piątek, 2 grudnia 2016

Jacek Popiel(pilot)

Ur.5 sierpnia 1928 w Lubaczowie,ps.Lipek polski pilot i instruktor szybowcowy,jeden z założycieli Aeroklubu Gliwickiego,partyzant,żołnierz Armii Krajowej.

Życiorys
Pierwsze lata życia spędził w Żółkwi koło Lwowa,tam uczęszczał do szkoły powszechnej.Ojciec jego był wojskowym dowódcą 1-go batalionu 39 pułku piechoty w Lubaczowie.W 1944 roku w obawie przed mordami ukraińskich nacjonalistów wraz z całą jego rodziną sprowadził się do Łęków Dolnych koło Pilzna.Jako kilkunastoletni chłopiec wstąpił do partyzanckiego oddziału,batalionu„Barbara”,którego dowódcą był kpt.Leliwa.Od sierpnia do października 1944 roku uczestniczył w kilku akcjach zbrojnych,w których partyzanci starli się z okupantem,m.in.w bitwie pod Jamną,gdzie w 1944 roku,jako partyzant,brał udział w największym boju stoczonym przez żołnierzy AK z Niemcami w ramach akcji„Burza”.Po wojnie przeniósł się z rodziną na Śląsk,tu zdał maturę i podjął pracę.Zbiera i publikuje materiały związane z działalnością Armii Krajowej na kresach wschodnich i w okolicach Tarnowa z którym związany jest rodzinnie.Jest autorem książki„Jak się drzewiej latało:wspomnienia pilota szybowcowego”.
Działalność lotnicza
Szkolenie lotnicze rozpoczął na kursie szybowcowym w 1947 roku,w szkole szybownictwa,w Goleszowie.Pierwszy skok ze spadochronem wykonał w 1953 roku z samolotu Po-2 metodą„Na linę”,pilotowanego przez Jana Kozłowskiego,po instruktażu udzielonym przez instruktora spadochronowego Franciszka Wójcikiewicza.Uprawnienia instruktora szybowcowego uzyskał w roku 1959.Jest jednym z założycieli Aeroklubu Gliwickiego.Posiada 1 klasę pilota i instruktora szybowcowego.Spędził w powietrzu do 2014 roku ponad 2200 godz.wykonał 10600 lotów,jako instruktor społeczny wyszkolił w tym czasie ponad 120 kandydatów na pilotów szybowcowych,nadal jest aktywnym pilotem i instruktorem.16 stycznia 1969 roku zdobył diamenty wysokościowe na fali tatrzańskiej uzyskując wysokość 6130 m.Zdobył złotą odznakę szybowcową z dwoma diamentami.Przez wiele lat był członkiem Zarządu,Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Gliwickiego.Jako członek Klubu Zabytkowych Szybowców przy Aeroklubie Gliwickim,wraz z Witoldem Nowakiem i Franciszkiem Adamczakiem buduje replikę polskiego przedwojennego szybowca„Salamandra”.We wrześniu 2014 roku jako zasłużony społeczny instruktor Aeroklubu Gliwickiego został odznaczy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złotym Krzyżem Zasługi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz