środa, 7 grudnia 2016

Włodzimierz Ptak

Włodzimierz Wojciech Ptak(ur.2 listopada 1928 roku w Krakowie)polski immunolog,mikrobiolog,profesor nauk medycznych,od 1976 r.profesor Instytutu Mikrobiologii Akademii Medycznej w Krakowie,członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.Jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny.
Życiorys
Urodził się w Krakowie jako syn Wojciecha Ptaka i Marii Krawczyk,wnuk Franciszka,posła na galicyjski Sejm Krajowy.Jego siostra Wanda Ptak-Kollat(1930–1984)była magistrem inżynierem dróg i mostów.W czasie okupacji Ptak był uczniem szkoły handlowej przy ul.Brzozowej,pobierał też tajne lekcje łaciny u prof.Pardiaka.Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcące im.Króla Jana III Sobieskiego,jednak ze względu na konflikt z nauczycielem matematyki w klasie maturalnej przeniósł się do IV Państwowego Liceum im.Henryka Sienkiewicza i tam zdał maturę w 1946 r.W tym samym roku rozpoczął studia na Akademii Medycznej w Krakowie.Ukończył je w 1952 r.Stopień doktora nauk medycznych w zakresie patologii uzyskał w 1969 r.habilitował się w zakresie immunologii.Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1976 roku.Od 1974 do 1999 roku był visiting professor w Department of Immunology,Department of Internal Medicine na Yale University(łącznie przez ponad 7 lat).W latach 1978–1981 był prorektorem Akademii Medycznej w Krakowie,a w latach 1989–1995 sekretarzem Wydziału Lekarskiego PAU.Jest współautorem podręcznika Podstawy immunologii(pierwsze wydanie w 1976 r.)Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk(członek korespondent od 1986 r.członek rzeczywisty od 1998 r.)a także członkiem Polskiej Akademii Umiejętności(od 1989 r.) i członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Immunologicznego.Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim(1977 r.)oraz Krzyżem Komandorskim(1997 r.)Orderu Odrodzenia Polski.Otrzymał wiele wyróżnień,wśród których były m.in.nagroda Sekretarza Naukowego PAN(1973,1984 r.)nagroda im.Jędrzeja Śniadeckiego(1978 r.)Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego(USA,1981 r.)nagroda Wydziału VI Nauk Medycznych PAN I st.(1982 r.)Nagroda Państwowa(1984 r.)Zasłużony Nauczyciel PRL(1984 r.)Medal„Gloria Medicinae”Polskiego Towarzystwa Lekarskiego(1992 r.)nagroda Przewodniczącego Rady Ministrów RP(1996 r.)nagroda Ministra Edukacji Narodowej(1999 r.)Laur Jagielloński(1999 r.)nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej I stopnia(siedmiokrotnie,1973–2009),Odznaka„Honoris Gratia”(2016 r.)Wystąpił w niewielkiej roli w krótkometrażowym filmie fabularnym"Kury"(2016 r.)Jest ateistą.Do jego zainteresowań hobbystycznych należą m.in.historia i filozofia.Trzykrotnie żonaty,miał córkę z drugiego małżeństwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz