środa, 7 grudnia 2016

Jolanta Kulpińska

Ur.4 listopada 1928 w Koźminku koło Kalisza profesor zwyczajny dr hab.socjolog,wieloletnia dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Życie i działalność
W 1947 r.ukończyła Liceum Humanistyczne im.M.Konopnickiej w Łodzi,a w 1951 r.studia socjologiczne na Uniwersytecie Łódzkim.Od 1950 r.asystent na Uniwersytecie Łódzkim,w latach 1951-55 aspirantura na Uniwersytecie im.Łomonosowa w Moskwie.W 1968 r.habilitowała się na podstawie rozprawy pt."Aktywność społeczna pracowników przedsiębiorstwa przemysłowego"(Wrocław:Ossolineum,1969 r.)Od 1969 r.docent i kierownik Zakładu Socjologii Przemysłu UŁ,od 1976 r.profesor nadzwyczajny,od 1988 r.profesor zwyczajny.W latach 1976-99 dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego,przewodnicząca Konferencji Instytutów Socjologii.Równolegle w latach 1973-89 kierownik Zakładu Badań Socjologicznych w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.Jej działalność badawcza skupia się wokół zagadnień związanych z socjologią pracy i przemysłu,stosunkami przemysłowymi oraz socjologią zasobów ludzkich.Autorka i współautorka 220 książek,podręczników i artykułów naukowych.Redaktor naczelny Przeglądu Socjologicznego,redaktor naczelny przez 2 kadencje czasopisma Studia Socjologiczne,członek rad redakcyjnych czasopism:Kultura i Społeczeństwo,Humanizacja Pracy,Work and Occupation,European Journal of Industrial Relations,Human Resource Development International.Promotor wielu prac doktorskich.Członek Komitetu Nauk Socjologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk.W Centralnych Programach Badań Podstawowych Jolanta Kulpińska była koordynatorem ogólnopolskiego programu"Człowiek i Praca",w ramach którego prowadzone były badania interdyscyplinarne skupiające socjologów,ekonomistów,polityków społecznych,prawników,psychologów,specjalistów z zakresu zarządzania.Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego(członek Zarządu Głównego i prezydium ZG),Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego(od 1974 r.przewodnicząca Komitetu Badawczego Socjologii Pracy),Łódzkiego Towarzystwa Naukowego(członek honorowy).Doctor honoris causa Uniwersytetu w Tampere w Finlandii(1985 r.)Członek PZPR w latach 1949-81.W latach 1995-2003 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych w Warszawie(Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW).Od 1999 r.profesor Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.Od 1999 r.na emeryturze.Obecnie mieszka w Warszawie.Odznaczona m.in.Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski(2005 r.)Siostra Krystyna Cała.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz