sobota, 3 grudnia 2016

Leon Markiewicz

Ur.23 września 1928 w Wilnie polski muzykolog,pedagog,nauczyciel akademicki,publicysta,profesor sztuk muzycznych,w latach 1979-1981 rektor Akademii Muzycznej im.Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Życiorys
W latach 1949-1955 studiował pedagogikę i teorię muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach.W 1970 r.na podstawie rozprawy pt.Forma fugi u klasyków wiedeńskich uzyskał w Instytucie Muzykologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w specjalności muzykologia.Tytuł profesora sztuk muzycznych uzyskał w 1984 r.W 1997 r.na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt.Bolesław Szabelski życie i twórczość w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii,specjalność:muzykologia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz