sobota, 3 grudnia 2016

Ignacy Krasicki(dziennikarz)

Ignacy Stanisław Krasicki(ur.30 września 1928 w Krakowie)polski dziennikarz,politolog marksistowski,działacz i propagandysta Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,podejmujący m.in.zagadnienia polityki wyznaniowej.Został umieszczony na tzw.Liście Kisiela.

Życiorys
Syn Antoniego Krasickiego.W 1949 r.ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wyższą Szkołę Nauk Politycznych przy UJ.W czasie studiów współpracował z Echem Krakowa,Przekrojem i Krakowską Trybuną Robotniczą.W latach 1949‒1954 był kierownikiem działu gospodarczego,a następnie sekretarzem redakcji Gazety Krakowskiej,w latach 1954‒1956 redaktorem naczelnym Dziennika Polskiego,od stycznia do grudnia 1957 r.redaktorem naczelnym Gazety Krakowskiej.Był także wykładowcą ekonomii politycznej w Sekcji Dziennikarskiej przy UJ.W 1957 r.mianowany na krótko wiceprezesem Zarządu Głównego RSW„Prasa-Książka-Ruch”,w 1958 r.został korespondentem Polskiego Radia i Agencji Robotniczej w Paryżu,w 1960 r.mianowany dyrektorem Ośrodka Badań Prasoznawczych RSW„Prasa-Książka-Ruch”w Krakowie.W latach 1961‒1967 był korespondentem PR i AR w Rzymie i Watykanie.W tej roli relacjonował obrady Soboru watykańskiego II,równocześnie współpracując z wywiadem PRL.Na jego ręce kard.Bolesław Kominek przekazał nieoficjalnie tekst Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich,sondując tym samym stosunek władz PRL do tego dokumentu(I.Krasicki zamiast otoczeniu Władysława Gomułki przekazał go Mieczysławowi Moczarowi).Inspirowany przez polskie służby specjalne publikował następnie w prasie artykuły oczerniające inicjatywę orędzia.W latach 1968‒1973 był kolejno zastępcą redaktora naczelnego,p.o.redaktora naczelnego i przewodniczącym zespołu likwidacyjnego Agencji Robotniczej.W latach 1973‒1974 zajmował się komentowaniem spraw zagranicznych dla Trybuny Ludu,w latach 1975‒1979 był korespondentem tej gazety w Algierii,Maroku,Tunezji i Portugalii,w latach 1980‒1989 ponownie komentatorem spraw zagranicznych w Trybunie Ludu.W 1990 r.przeszedł na emeryturę.Od 1950 r.był członkiem PZPR,należał do SDP(w latach 1954‒1957 był prezesem Oddziału Krakowskiego,w latach 1953‒1957 i w 1973 r.członkiem prezydium zarządu),w latach 1972‒1974 był członkiem prezydium TKKŚ,w 1983 r.wstąpił do Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL.Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim(1960 r.) i Krzyżem Oficerskim(1975 r.)Orderu Odrodzenia Polski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz