piątek, 2 grudnia 2016

Janusz Jasiński

Ur.4 września 1928 w Wołominie polski historyk,profesor doktor habilitowany.Studia historyczne ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1954 r.Pracę doktorską obronił w 1964 r.na Uniwersytecie Warszawskim.Habilitację uzyskał w 1982 r.na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,tytuł profesora nadano w 1993 r.od 1996 r.zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

Przebieg pracy
Przez wiele lat(1957-1980)był współredaktorem kwartalnika naukowego„Komunikaty Mazursko-Warmińskie”.Był współzałożycielem Ośrodka Badań Naukowych im.W.Kętrzyńskiego i Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach.
Badania naukowe
Prowadzi badania naukowe nad dziejami Warmii,Mazur,Prus Wschodnich oraz Pomorza w XIX wieku.Na jego dorobek składa się około 700 publikacji,w tym 9 książek i 13 zredagowanych monografii(pamiętniki i teksty literackie).
Nagrody i odznaczenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz