poniedziałek, 14 listopada 2016

Maria Łopatkowa

Właśc.Maria Łopatko(ur.28 stycznia 1927 w Braciejowicach)polska działaczka społeczna,pisarka,pedagog,posłanka na Sejm PRL VI i VII kadencji,senator III kadencji.

Życiorys
Ukończyła w 1952 r.studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego,w 1968 r.uzyskała stopień doktora pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim.Od 1947 do 1969 r.pracowała jako nauczyciel w szkole podstawowej w Ołtarzewie.Przez wiele lat czynnie angażowała się w obronę praw dziecka.Była dyrektorem Zespołu Ognisk Wychowawczych w Warszawie.Współtworzyła,a następnie w latach 1981–1993 kierowała Komitetem Obrony Praw Dziecka.W 1988 r.powołała także Towarzystwo Pomocy Młodzieży.Jest autorką licznych pozycji literatury współczesnej oraz publikacji naukowych z zakresu pedagogiki.Uważana za prekursora nurtu wychowawczego zwanego„pedagogiką serca”.W latach 1972–1980 pełniła funkcję posła na Sejm PRL VI i VII kadencji z listy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.W 1981 r.podjęła jako ekspert współpracę z„Solidarnością”.Była członkinią rady krajowej PRON.W 1993 r.zainicjowała powstanie Partii Dziecka,przekształconej później w Partię Dzieci i Młodzieży,która nie podjęła jednak czynnej działalności politycznej(przestała istnieć w 2010 r.)Z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego sprawowała mandat senatora III kadencji(z województwa warszawskiego w latach 1993–1997).W 2006 r.kandydowała z listy PSL do sejmiku mazowieckiego(bez powodzenia),a w 2007 r.również bezskutecznie,w przedterminowych wyborach parlamentarnych do Sejmu.
Odznaczenia
Wybrane publikacje
 • Od miłości do zbrodni,1975 r.
 • Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną,1976 r.
 • Co macie na swoją obronę,1977 r.
 • Nowożeńcom na drogę,1979 r.
 • Przeciwko sobie,1980 r.
 • Tuptuś,1980 r.
 • Którędy do ludzi,1982 r.
 • Samotność dziecka,1983 r.
 • Podgryzana,1985 r.
 • Nasz cudzy świat,1986 r.
 • Ścigane z mocy prawa,1986 r.
 • Elementarz wychowania małego dziecka,1988 r.
 • Zakaz kochania,1988 r.
 • Tesia Kłapciuch:opowiadanie prawdziwe,1991 r.
 • Zabił z miłości?1991 r.
 • Pedagogika serca,1992 r.
 • Morderstwo przed studniówką,1997 r.
 • Prawdziwa miłość istnieje,1999 r.
 • Dziecko a polityka czyli Walka o miłość,2001 r.
 • Dziecko i miłość:jak powstawała pedagogika serca.Cz.1,2005 r.
 • Dziecko i miłość:jak powstawała pedagogika serca.Cz.2,2005 r.
 • Pedagogika serca w dobie globalizacji,2006 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz