niedziela, 20 listopada 2016

Mieczysław Michalik

Ur.4 października 1927 we wsi Ostrawa-Michałkowice w Czechosłowacji,zm.22 kwietnia 2016 generał brygady WP,filozof,etyk,profesor nauk humanistycznych.

Życiorys
W 1934 r.przybył z rodziną z Czechosłowacji do Polski.Mieszkał w Jurkowie.Od 1940 r.pracował w gospodarstwie rolnym,w marcu 1943 r.został aresztowany przez Niemców i wywieziony na roboty przymusowe w kamieniołomach do Gruszewca,skąd zbiegł na początku 1944 r. i ukrywał się w Krakowie.W 1948 r.zdał maturę i zamierzał podjąć studia,jednak został powołany do służby wojskowej i skierowany do szkoły oficerskiej w Gdańsku,a następnie w Jeleniej Górze.We wrześniu 1949 r.został podporucznikiem i instruktorem młodzieżowym w Oficerskiej Szkole Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie.1952-1955 studiował w Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie,później był asystentem i adiunktem w Katedrze Filozofii tej uczelni.W 1958 r.ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim.1970-1972 kierował Zakładem Filozofii w Katedrze Filozofii WAP,a 1972-1973 był komendantem(dziekanem)Wydziału Pedagogiczno-Politycznego WAP.W 1963 r.został doktorem filozofii na Uniwersytecie Warszawskim,a 6 VI 1972 doktorem habilitowanym.1963-1965 wykładał filozofię i etykę na UW,1965-1967 na Politechnice Warszawskiej,a 1967-1974 w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR w Warszawie.Od 1973 r.zastępca komendanta(prorektor)Wojskowej Akademii Politycznej im.Feliksa Dzierżyńskiego ds.naukowych.Od lipca 1974 r.profesor nadzwyczajny,a od kwietnia 1982 r.profesor zwyczajny nauk humanistycznych.1972-1989 członek Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.W 1984 r.został zastępcą szefa Głównego Zarządu Politycznego WP ds.szkolnictwa wojskowego.Jesienią 1986 r.mianowany generałem brygady;nominację wręczył mu w Belwederze przewodniczący Rady Państwa PRL gen.armii Wojciech Jaruzelski.1987-1989 był członkiem Komisji Ekspertów ds.Edukacji Narodowej.28 XII 1989–14 VII 1990 komendant rektor WAP.Od maja 1991 r.w stanie spoczynku.Autor kilkunastu książek naukowych i ponad dwustu opracowań,sprawozdań,recenzji i haseł encyklopedycznych.
Odznaczenia,nagrody i wyróżnienia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz