poniedziałek, 21 listopada 2016

Edward Babiuch

Ur.28 grudnia 1927 w Grabocinie k.Będzina polski polityk i ekonomista,w 1980 r.premier rządu PRL.

Życiorys
Urodził się w rodzinie górniczej.Studiował w Centralnej Szkole Partyjnej przy KC PZPR oraz w SGPiS.Od 1948 r.członek PPR,następnie w PZPR.W latach 1949–1955 pracował w aparacie organizacyjnym Związku Młodzieży Polskiej,następnie w aparacie Komitetu Centralnego PZPR.W latach 1959–1963 sekretarz Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR,od 1964 r.członek KC.W latach 1963–1965 zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego KC,redaktor naczelny„Życia Partii”,w latach 1965–1970 kierownik Wydziału Organizacyjnego KC.Od grudnia 1970 r.członek Biura Politycznego KC(do sierpnia 1980 r.) i sekretarz KC(do lutego 1980 r.)W latach 1972–1976 członek,w latach 1976–1980 zastępca przewodniczącego Rady Państwa.Od lutego do sierpnia 1980 r.prezes Rady Ministrów.Jako bliski współpracownik Edwarda Gierka zmuszony do odejścia ze stanowisk państwowych i partyjnych,w październiku 1980 r.odwołany z KC,a w lipcu 1981 r.wykluczony z partii przez IX Zjazd.Na wezwanie plenum KC zrezygnował także z mandatu poselskiego w grudniu 1980 r.(był posłem na Sejm PRL V,VI,VII i VIII kadencji od 1969 r.)W Sejmie był przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej(1971–1972)oraz przewodniczącym Klubu Poselskiego PZPR(1972–1980).W latach 1971–1981 był także członkiem prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.W stanie wojennym wraz z innymi przywódcami z poprzedniej ekipy internowany.Jego żoną jest lekarka chorób zakaźnych prof.dr hab.Lidia Babiuch.
Odznaczenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz