piątek, 25 listopada 2016

Lucjan Krause

Właśc.Łucjan Alfons Krause(ur.8 stycznia 1928 w Poznaniu)polski fizyk,profesor University of Windsor w Kanadzie,uczestnik powstania warszawskiego.

Życiorys
Rodzina
Jego rodzicami byli:Alfons Leonard Krause(1895-1972),profesor chemii Uniwersytetu Poznańskiego i Marta Marcela z domu Pommer(ur.w 1898 r.)którzy pobrali się w Poznaniu w 1924 r.Ojciec pochodził ze Strzelna,gimnazjum i studia ukończył w Berlinie,a pracował w Duisburgu,skąd w kwietniu 1920 r.przeniósł się do odrodzonej Polski.Matka przyszła na świat i dorastała w Berlinie,z którego sprowadziła się do Poznania w sierpniu 1924 r.w związku z zamążpójściem.
II wojna światowa
Podczas II wojny światowej rodzina Krause,jak wielu wygnańców i uciekinierów z Kraju Warty,znalazła się w Warszawie,gdzie ojciec współtworzył podziemny Uniwersytet Ziem Zachodnich.Lucjan Krause wstąpił do konspiracyjnej organizacji harcerskiej Hufce Polskie,był przybocznym w 121 Warszawskiej Drużynie HP im.gen.Władysława Sikorskiego.Należał też do Narodowej Organizacji Wojskowej,w której pełnił funkcję łącznika w plutonie łączności Batalionu„Gustaw”.Uczestniczył w powstaniu warszawskim w stopniu strzelca Armii Krajowej pseudonim„Leonidas”w plutonie łączności 4 Kompanii„Harcerskiej”Batalionu„Gustaw”.Walczył na Starym Mieście,skąd kanałami przeszedł do Śródmieścia.Po kapitulacji wyszedł do niewoli niemieckiej(nr jeniecki:140044).
Praca naukowa na obczyźnie
Po wyzwoleniu pozostał na emigracji.Studia wyższe odbył na uniwersytetach:londyńskim(bakalaureat) i w Toronto(magisterium i doktorat).Otrzymał wyższy doktorat(D.Sc.)od uniwersytetu londyńskiego.Od 1965 r.pracował jako wykładowca i profesor University of Windsor w Kanadzie,gdzie pełnił też funkcję dziekana Wydziału Fizyki;staże odbywali u niego także uczeni z Polski,m.in.późniejszy profesor Andrzej Bielski(1972-1974).Prowadził badania w dziedzinie m.in.fizyki pierwiastków i gazów szlachetnych,luminescencji,których wyniki publikował na łamach czasopism naukowych o wysokiej randze międzynarodowej:„Physical Review”,„Canadian Journal of Physics”,„Journal of the Optical Society of America”,„Applied Optics” i in.Działał też w kanadyjskim środowisku polonijnym.W 1983 r.otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.W 1993 r.przeszedł na emeryturę,kontynuował jednak pracę naukową na Wydziale Fizyki University of Windsor jako profesor emeritus;przyjeżdżał też z wykładami na zaproszenia uczelni w Polsce.Należy do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,czynny w kole kombatanckim swojej macierzystej jednostki Środowisku Batalionów NOW-AK„Gustaw”„Harnaś”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz