czwartek, 24 listopada 2016

Jerzy Wiśniewski(historyk)

Ur.1 stycznia 1928 w Kołakach Kościelnych,zm.30 października 1983 w Krakowie polski historyk,genealog,badacz dziejów osadnictwa w Polsce.Od 1951 r.pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk,od 1974 r.kierownik i redaktor Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Polski Średniowiecznej w Krakowie.W 1951 r.uzyskał na Uniwersytecie Poznańskim magisterium z historii.Następnie w 1960 r.uzyskał doktorat,a w 1965 r.habilitację.Od 1974 r.profesor.Redaktor Polskiego Słownika Biograficznego.Pochowany jest na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.Jego imieniem nazwano jedną z ulic w Krakowie w dzielnicy VIII.
Praca naukowa
Obok historii osadnictwa,zainteresowania naukowe Wiśniewskiego obejmowały też onomastykę.Współpracował m.in.ze Słownikiem starożytności słowiańskich,publikował na łamach pisma Onamastica.
Twórczość
  • „Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1579 r.”(1959 r.)(współautor)
  • „Miasta polskie w tysiącleciu”(1965,1967 r.)(współautor)
  • „Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-ruskolitewskim od końca XIV do połowy XVII wieku”(1964 r.)
  • „Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do końca XIX wieku”(1963 r.)
  • „Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do końca XVII wieku”(1965 r.)
  • „Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od XV do końca XVIII wieku”(1967 r.)
  • „Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI wieku”(1975 r.)
  • „Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyńskiej w końcu XIV i w XV wieku”(1989 r.)
  • „Osadnictwo tatarskie w Sokólskim i na północnym Podlasiu”(1991 r.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz