środa, 30 listopada 2016

Włodzimierz Krolopp

Włodzimierz Jan Krolopp(ur.24 kwietnia 1928 w Zduńskiej Woli,zm.20 października 2013 w Lublinie)polski inżynier,profesor nauk technicznych,specjalista z dziedziny metrologii elektrycznej i elektronicznej,pomiarów w papiernictwie i spektrometrii mas.W latach 1990-1993 pełnił obowiązki rektora Politechniki Lubelskiej,a w latach 2001-2002 kierownika Katedry Automatyki i Metrologii Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL.
Życiorys
Włodzimierz Krolopp urodził się w Zduńskiej Woli 24 kwietnia 1928 roku.Studia ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej w roku 1956.Po ich ukończeniu rozpoczął pracę jako asystent na Politechnice Łódzkiej.Od roku 1960 pracował równocześnie w Instytucie Włókiennictwa.W latach 1962-67 pracował w Centralnym Biurze Techniki Przemysłu Papierniczego na stanowisku kierownika Wydziału Pomiarów i Automatyki.Do pracy w Politechnice Łódzkiej powrócił w roku 1967,gdzie w roku 1972 uzyskał stopień doktora nauk technicznych(specjalność elektrotechnika).W roku 1975 podjął pracę na stanowisku docenta w Politechnice Świętokrzyskiej.Habilitację uzyskał w roku 1980 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej.W roku 1983 rozpoczął pracę na Politechnice Lubelskiej,gdzie pracował do roku 2003.Włodzimierz Krolopp jest autorem ok.100 prac w tym dwóch monografii i cztery skryptów.Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej,Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz