poniedziałek, 28 listopada 2016

Jan Stanisław Bogusz

Ur.4 marca 1928 w Ciotczy,zm.29 kwietnia 2009 w Warszawie polski pedagog specjalizujący się w pedagogice wojskowej,prof.zw.dr hab.o specjalności dydaktyka ogólna,pedagogika wojskowa.Pułkownik Wojska Polskiego.Nauczyciel akademicki m.in.w Wyższej Szkole Zawodowej„Kadry dla Europy”w Poznaniu,Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Kariera zawodowa
W latach 1941–1944 był uczestnikiem podziemia zbrojnego w szeregach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej.W latach 1946–1948 był członkiem Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego(OMTUR) i Polskiej Partii Socjalistycznej(PPS),a w latach 1948–1990 członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.W 1960 r.ukończył studia wyższe,a w 1964 r.uzyskał doktorat w Wojskowej Akademii Politycznej(WAP)w Warszawie.Habilitował się tamże w 1970 r.a w 1978 r.został profesorem nauk humanistycznych.W WAP pracował od 1960 r.od 1969 r.jako kierownik Katedry Dydaktyki Ogólnej i Wojskowej,a w latach 1975–1984 jako szef Katedry Pedagogiki.Był członkiem rad naukowych i redakcyjnych,m.in.Komisji Postępu Dydaktycznego Rady Głównej Nauki,Szkolnictwa Wyższego i Techniki(1969–1979),Ruchu Pedagogicznego(1983–1995)oraz Pedagogiki Szkoły Wyższej(1995–2000).W latach 1983–1988 był dyrektorem Instytutu Badań Problemów Młodzieży,a od 1991 r.dyrektorem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Był członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk(1981–1992) i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds.Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów(1984–1990),a w latach 1986–1991 był doradcą naukowym Ministra Obrony Narodowej.Od 2005 do 2006 r.był rektorem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu,a od 2006 r.pracował w Wyższej Szkole Zawodowej„Kadry dla Europy”w Poznaniu i Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
Zainteresowania naukowe
Zainteresowania naukowe Jana Bogusza obejmowały głównie problemy związane z dydaktyką wojskową,dotyczyły stosowania metod aktywizujących nauczania żołnierskiego różnych wojsk i służb,a także ujawniania,rozwijania i wykorzystania uzdolnień przydatnych w warunkach wojskowych.Autor ponad 360 prac naukowych,w tym 15 publikacji książkowych z zakresu pedagogiki,pedagogiki specjalnej,dydaktyki i andragogiki oraz systemu i norm życia społecznego młodzieży.
Odznaczenia
Jan Bogusz został odznaczony m.in.Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalami za Zasługi dla Obronności Kraju.
Publikacje(wybór)
  • Nauczanie problemowe w zespołach żołnierskich,1967 r.
  • Metody aktywizujące studentów w procesie dydaktycznym szkoły wyższej,1978 r.
  • Kształcenie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży,1979 r.
  • Dydaktyka wojskowa,1983 r.
  • Młodzież i jej świat wartości,1986 r.
  • Wychowanie patriotyczne młodzieży,współautor,1991 r.
  • Autorytet nauczyciela a wyniki kształcenia i wychowania,1995 r.
  • Problemy edukacji dorosłych,kierunki ich rozwoju i zmian,2008 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz