niedziela, 20 listopada 2016

Andrzej Warchałowski

Ur.17 września 1927 w Krakowie polski entomolog,znawca rodziny stonkowatych(Chrysomelidae),emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego.Stryjeczny wnuk Kazimierza Warchałowskiego oraz Jerzego Warchałowskiego.Większą część dzieciństwa i wczesnej młodości spędził w Warszawie.Podczas II Wojny Światowej brał bezpośredni udział w walkach,najpierw na Zamojszczyźnie jako partyzant w oddziałach Narodowych Sił Zbrojnych,a później jako frontowy żołnierz I Armii Wojska Polskiego.Po wojnie do roku 1947,kontynuował swoją,przerwaną na okres walk,naukę w liceum,później zaś studiował chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz chemię i biologię na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu(1948-1952).Studia zakończył uzyskując dyplom inżyniera chemii(1950 r.) i magistra filozofii(1952 r.)Od wczesnej młodości pasjonowały go chrząszcze,które przez całe jego zawodowe życie stanowiły główny przedmiot jego badań i naukowej specjalizacji objęty jego badaniami obszar to teren całej Eurazji i Afryki Północnej.Znaczną część materiałów do swych prac zgromadził,prowadząc badania w czasie ośmiu kilkumiesięcznych pobytów służbowych w Wietnamie(1961/62),Maroku(1962,1964 r.)Grecji(1964 r.)Iranie(1962/63,1965/66,1967/68,1970/71)oraz w czasie dwuletniego pobytu w Algierii(1985-1987),a także podczas 35 kilkutygodniowych podróży badawczych na tereny szeroko pojętego Obszaru Śródziemnomorskiego.Zarówno na swej macierzystej uczelni,jak w krajowych oraz zagranicznych stowarzyszeniach naukowych prof.Warchałowski pełnił szereg ważnych funkcji:był kierownikiem Zakładu Systematyki Zwierząt i Zoogeografii,dyrektorem Instytutu Zoologicznego(dwie kadencje),prezesem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego(dwie kadencje),był też członkiem Komitetu Zoologicznego Polskiej Akademii Nauk.Należał do międzynarodowych komitetów organizacyjnych(SEEC,AEC),a także był redaktorem naczelnym kilku wydawnictw naukowych.Stworzył wrocławską szkołę taksonomii,jedną z pięciu najlepszych w tej dziedzinie na świecie.Wychował też sobie następców,spośród których kilku osiągnęło znaczące sukcesy naukowe.
Najważniejsze publikacje:
  1. Klucze do oznaczania owadów Polski Stonkowate(3 tomy)
  2. Siedmiotomowa monografia Chrysomelidae w„Fauna Polski Fauna Poloniae”
  3. Rewizja rodzaju Labidostomis
  4. Klucz do Chrysomeliday Europy i Północnej Afryki
  5. Dwutomowy klucz do Chrysomelidae Palearktyki
  6. Wspomnienia"Pomost"
Odznaczony orderem Huy chương Hữu nghị(Wietnam),Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz