poniedziałek, 28 listopada 2016

Jadwiga Puzynina

Z domu Zapolska(ur.29 stycznia 1928 w Rożyszczach na Wołyniu)polska językoznawczyni i badaczka literatury,profesor nauk humanistycznych.

Życiorys
W 1951 r.ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim.Uzyskiwała następnie stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego.W 1987 r.została profesorem nauk humanistycznych.Specjalizuje się w językoznawstwie polonistycznym.Zawodowo do czasu przejścia na emeryturę przez kilkadziesiąt lat była związana z Uniwersytetem Warszawskim,pracowała także na UKSW.W 1983 r.na Wydziale Polonistyki UW zorganizowała i objęła kierownictwo Pracowni Słownika Języka Cypriana Kamila Norwida.W latach 80 pełniła funkcję dziekana macierzystego wydziału.Współpracowała z Komitetem Obrony Robotników,zaś po wprowadzeniu stanu wojennego pomagała represjonowanym studentom.13 maja 1982 za swoją działalność została na kilka dni internowana.Obejmowała funkcje członkini Polskiej Akademii Umiejętności,Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk,Rady Języka Polskiego.Zasiadała w zarządzie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.Jest autorką i współautorką podręczników do nauki języka polskiego w szkołach średnich(w tym wielokrotnie wznawianego Język i my:podręcznik do języka polskiego dla klasy I szkół średnich,napisanego wspólnie ze Stanisławem Dubiszem i Marią Nagajową).
Odznaczenia i wyróżnienia
Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski(2011 r.)Wyróżniona m.in.Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis(2007 r.) i Medalem Uniwersytetu Warszawskiego(2008 r.)W 2009 r.została laureatką Nagrody im.Księdza Idziego Radziszewskiego Towarzystwa Naukowego KUL.W 2013 r.otrzymała ustanowioną przez Prezydenta RP nagrodę medal"Zasłużony dla Polszczyzny".
Życie prywatne
Była żoną Czesława Puzyny,z którym ma troje dzieci Stanisława Puzynę,Wojciecha Puzynę i Joannę Krupską.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz