niedziela, 20 listopada 2016

Janusz Bieniak

Ur.1 października 1927 w Warszawie prof.dr hab.polski historyk(mediewista)specjalizujący się w tematyce dotyczącej historii Polski średniowiecznej oraz nauk pomocniczych historii m.in.genealogii,heraldyki,dyplomatyki i źródłoznawstwa.Wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Życiorys
Janusz Bieniak urodził się w Warszawie w rodzinie o tradycjach ziemiańskich,jednak całe życie związał z Toruniem.W roku 1946 ukończył Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Żeromskiego w Toruniu,w latach 1947-1951 studiował historię pod kierunkiem mediewisty profesora Bronisława Włodarskiego.W trakcie studiów uczęszczał też na wykłady profesora Henryka Elzenberga z filozofii starożytnej.W latach 1949-1958 pracował w Małym Seminarium OO Redemptorystów,jako nauczyciel historii,oraz w Muzeum Okręgowym w Toruniu.W marcu 1958 r.powrócił na toruńską uczelnię,przechodząc kolejne etapy kariery uniwersyteckiej(w 1960 r.obronił rozprawę doktorską,a w 1968 r.uzyskał habilitację i stopień doktora habilitowanego w zakresie historii średniowiecznej oraz nauk pomocniczych historii),zwieńczone profesurą w 1982 roku.Od 1986 r.do przejścia na emeryturę(1998 r.)kierował Zakładem Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.W latach 1984-1985 był wicedyrektorem do spraw dydaktycznych w IHiA UMK.
Bibliografia(wybór)
  • Państwo Miecława:studium analityczne,Warszawa 1963 r.
  • Wielkopolska,Kujawy,ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306,1969 r.
  • Formowanie się społeczeństwa stanowego(redakcja),Toruń 1974 r.
  • Urzędnicy łęczyccy,sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku:spisy,Wrocław 1985 r.
  • Polskie rycerstwo średniowieczne:wybór pism,Kraków 2002 r.
  • Polskie rycerstwo średniowieczne:suplement,Kraków 2005 r.
  • Najstarsze kujawskie księgi ziemskie(1397-1408):kolejność i chronologia kart,Warszawa 2007 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz