poniedziałek, 21 listopada 2016

Artur Rynkiewicz

Ur.8 grudnia 1927 w Stołowiczach polski inżynier,działacz polityczny,społeczny i emigracyjny,minister spraw emigracji w ostatnim Rządzie RP na uchodźstwie(1989-1990).
Życiorys
W 1940 r.został deportowany do ZSRR,w 1942 r.wydostał się z Armią Andersa do Iranu.W 1942 r.uczył się w Junackiej Szkole Kadetów w Kastinie,w latach 1943-1947 w brytyjskiej szkole lotniczej RAF dla małoletnich.Od 1947 do 1953 r.służył w RAF w służbach technicznych,w stopniu sierżanta,w latach 1953-1957 studiował elektrotechnikę w Polytechnic of North London,w latach 1957-1963 pracował jako inżynier,następnie był wykładowcą w Twickenham College of Technology(1963-1965) i Southall College of Technology(1965-1988).Następnie przeszedł na emeryturę.Jest aktywnym działaczem społeczności emigracyjnej w Londynie.W latach 1963-1974 był wiceprezesem i skarbnikiem,a w latach 1974-1990 prezesem Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii,od 1966 do 1996 r.należał do rady,od 1967 r.jest członkiem zarządu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie(m.in.pełnił funkcje prezesa,skarbnika i wiceprezesa).W latach 1966-1968 był przewodniczącym Zrzeszenia Studentów i Absolwentów Polskich na Uchodźstwie,wiceprezesem Stowarzyszenia Techników Polskich(1974-1976).Od 196 do 1972 r.był sekretarzem w dziale kultury Egzekutywie Zjednoczenia Narodowego.W latach 1973-1991 był członkiem V(1973-1977),VI(1978-1983),VII(1983-1988) i VIII Rady Narodowej RP(1989-1991),do 1977 r.z ramienia Niezależnej Grupy Społecznej,następnie z wyboru.W V Radzie Narodowej zasiadał był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych.W latach 1978-1990 był członkiem Głównej Komisji Skarbu Narodowego,następnie wchodził w skład Komisji Likwidacyjnej Skarbu Narodowego.Na początku 1989 r.został przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Wyborczego,do którego weszli działacze niepodległościowi zamieszkujący Wielką Brytanię i działający w ośrodku legalistycznym.Od 8 sierpnia 1990 do 22 grudnia 1990 był ministrem spraw emigracji w drugim rządzie Edwarda Szczepanika.Przez Prezydenta RP na uchodźstwie został w 1983 r.odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski(Dz.Ust.nr 4 z 1983 r.)a przez Prezydenta RP w 1999 r.Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP(MP z 2000 r.nr 2,poz.27).Po śmierci Jerzego Ostoja-Koźniewskiego,który zmarł 4 września 2014,jest ostatnim żyjącym ministrem Rządu RP na uchodźstwie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz