niedziela, 20 listopada 2016

Ałła Kuźmińska

Ur.4 października 1927 w Sorokach filolog,członek-korespondent Akademii Nauk Pedagogicznych i Społecznych w Moskwie,lektor Wydziału Pedagogiki i Metodyki Nauczania Języków Erywańskiego Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego im.W.J.Briusowa,prezes Związku Polaków w Armenii„Polonia”,odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Życiorys
Ałła Kuźmińska urodziła się 4 października 1927 w Besarabii(obecnie Mołdawia),w miejscowości Soroki nad Dniestrem.Rodzice matki Ałły,która zajmowała się wychowaniem swojej jedynej córki,przyjechali na początku XX wieku z Kamieńca Podolskiego.Dziadkowie ze strony ojca,Bronisława,który był dyrektorem w liceum technicznym,przybyli najprawdopodobniej w połowie XIX wieku z Wołynia lub Grodzieńszczyzny.W związku z atakiem Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 r.rodzina Kuźmińskich musiała opuścić swój dom.Po trzech miesiącach podróży przez Ukrainę tymczasowe schronienie odnaleźli w Derbenówce nad Donem w rejonie surowińskim(Rosja).Ojciec Ałły rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki w szkole,a ona kontynuowała edukację w szkole podstawowej.W połowie lipca 1942 r.Niemcy rozpoczęli działania wojenne między Rostowem i Stalingradem,co zmusiło rodzinę Kuźmińskich do kolejnej ucieczki na Wschód:przez Wołgę do Kamyszyna i dalej ku kazachskim stepom.Trzy i pół miesiąca później znaleźli się w zachodnim Kazachstanie,gdzie ojciec Ałły Kuźmińskiej uzyskał pozwolenie na osiedlenie się w niewielkim miasteczku Dzambejta.W 1944 r.jeszcze przed końcem wojny,ale już po ponownym zajęciu Besarabii przez wojska radzieckie,Bronisław Kuźmiński został wezwany do pracy w Sorokach.Przyznano mu stanowisko pracownika wydziału finansowego rady miasta.Rodzina ruszyła w podróż powrotną do domu.Tam Ałła skończyła szkołę średnią,otrzymując dyplom z wyróżnieniem,jednak niestabilna sytuacja w powojennej Mołdawii uniemożliwiła jej kontynuowania nauki na studiach.W 1946 r.na zaproszenie stryja wraz z ojcem pojechała do Moskwy,gdzie chciała podjąć studia.Tam wyszła za mąż za oficera,który w czasie wojny służył w II Armii Wojska Polskiego im.T.Kościuszki.W styczniu 1947 r.wyjechała do męża na Kaukaz Południowy.Z Azerbejdżanu przenieśli się do Armenii,gdzie początkowo mieszkali w Giumri,a potem w Erywaniu,w którym pozostała po dziś dzień.W lipcu 1949 r.rodzice Ałły Kuźmińskiej oraz jej dwie ciocie zostali zesłani na Syberię.Ałła wraz ze swoim rocznym synem przypadkowo była wraz z nimi w noc ich aresztowania.Początkowo także ją chciano wywieźć,choć nie było jej na liście.Uniknęła ona wywózki tylko dzięki ostremu sprzeciwowi swojej matki,który poparł młody radziecki pilot oddelegowany do tej akcji.Rodziców uwolniono w 1956 r.W 1952 r.mając już dwójkę dzieci,Ałła Kuźmińska rozpoczęła studia na kierunku filologia francuska w Instytucie Języków Obcych w Erywaniu(obecnie Erywański Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny im.W.J.Briusowa).Po skończonych z wyróżnieniem studiach Ałła podjęła pracę w szkole jako nauczycielka języka francuskiego i niemieckiego.Następnie swoją edukację kontynuowała na studiach doktoranckich w Armeńskim Instytucie Pedagogicznym im.Ch.Abowjana.Jako specjalizację Ałła wybrała język francuski,jednak z powodu braku kierowników naukowych kierunek został zamknięty przed uzyskaniem przez nią dyplomu.Ałła Kuźmińska wróciła do zawodu nauczyciela francuskiego i zaczęła pracować w szkole nr 58 w Erywaniu.Studia doktoranckie ponownie rozpoczęła w 1959 r.jednakże tym razem wstąpiła na wydział pedagogiki i metodyki nauczania języków obcych.Wykładała tam pedagogikę i została zastępcą kierownika katedry pedagogiki.Na dorobek naukowy Ałły Kuźmińskiej składa się także ponad 30 publikacji oraz wiele artykułów prasowych.Od 1996 r.jest prezesem Związku Polaków w Armenii„Polonia”a od 2003 r.redaktorem naczelnym wydawanego przez organizację kwartalnika„Póki my żyjemy”.Reprezentuje także Polonię ormiańską w Radzie Koordynacyjnej ds.Problemów Mniejszości Narodowych przy Doradcy Prezydenta Armenii.Ałła Kuźmińska zajmuje także stanowisko przewodniczącej podkomisji ds.problemów kształcenia młodzieży,sportu,mass mediów w Radzie Społecznej przy Prezydencie Republiki Armenii.Od 2005 r.Ałła Kuźmińska jest członkiem-korespondentem Akademii Nauk Pedagogicznych i Społecznych w Moskwie.
Odznaczenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz