niedziela, 20 listopada 2016

Janusz Turowski(profesor)

Ur.30 października 1927 w Kowlu polski inżynier,specjalista w zakresie elektrodynamiki technicznej,maszyn elektrycznych i mechatroniki,profesor zwyczajny nauk technicznych,były wiceprezes Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk.

Życiorys
Janusz Turowski urodził się w roku 1927 w Kowlu(obecnie Ukraina).W latach 1940–1946 przebywał na zesłaniu na Syberii,deportowany przez władze ZSRR.W roku 1949 rozpoczął pracę w Politechnice Łódzkiej.Studia na Wydziale Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej ukończył w 1951 roku.W 1958 roku obronił pracę doktorską,a w 1963 roku otrzymał tytuł naukowy docenta doktora habilitowanego.W 1971 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej,a w 1978 roku tytuł profesora zwyczajnego nauk technicznych.Janusz Turowski pracował,także na stanowisku profesora w Politechnice Lubelskiej(1974-1976),AGH(1980-1981),Uniwersytetu w Pawii(1986 r.) i NATO Advanced Study Institute w Turcji(1994 r.)Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli elektrotechniki w Polsce w okresie powojennym,autor ponad 310 prac wydanych w Polsce,USA,Wielkiej Brytanii,Niemczech,Japonii,Chinach,Indiach,Australii,Włoszech,Hiszpanii i innych krajach.Wychował liczną kadrę badaczy i uczonych.Od 2003 roku profesor emeritus.Został członkiem komitetu naukowego I,II i III Konferencji Smoleńskiej(z lat 2012,2013,2014),skupiającej badaczy metodami nauk ścisłych katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010.Żona Maria jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego.Janusz Turowski ma dwóch synów:Marka(dr inż.) i Grzegorza(dr med.)
Główne publikacje książkowe
Janusz Turowski jest autorem 12 samodzielnie napisanych książek,w tym:
 • Elektrodynamika techniczna(WNT 1968,1993 r.Moskwa 1974 r.PWN Warszawa 2014 r.USA 2014 r.)
 • Elektromaszynowe elementy automatyki:mikromaszyny elektryczne(1971 r.)
 • Maszyny elektryczne prądu przemiennego(Wyd.Politechniki Łódzkiej 1973,1983 r.)
 • Teoria maszyn elektrycznych.Przetworniki elektromechaniczne prądu przemiennego(1978 r.)
 • Obliczenia elektromagnetyczne elementów maszyn i urządzeń elektrycznych(WNT 1982 r.Moskwa 1986 r.)
 • Elektromaszynowe elementy automatyki(Wyd.Politechniki Łódzkiej 1989 r.)
 • Podstawy mechatroniki(Wyd.AHE Łódź 2008 r.)
 • współautor i redaktor:Analiza i synteza pól elektromagnetycznych(Wyd.Ossolineum PAN,1990 r.)
 • Transformers analysis,design and measurement(Wyd.CRC Press,Boca Raton,London,New York 2013 r.)
 • Engineering Electrodynamics(CRC Press,Boca Raton,London,New York 2014 r.)
 • Modern electrical drives(Kluwer Academic Publishers and NATO Scientific Affairs Division.Dordrecht /Boston /London 2000 r.)
Odznaczenia i wyróżnienia
Otrzymał następujące odznaczenia państwowe:
a także:
Doktor honoris causa Uniwersytetu w Pawii(1998 r.)Członek rzeczywisty Międzynarodowej Akademii Nauk Elektrotechnicznych(1999 r.) i członek Ukraińskiej Akademii Inżynieryjnej.Laureat wielu nagród i wyróżnień przyznawanych za działalność naukową.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz