poniedziałek, 21 listopada 2016

Liga Ochrony Przyrody

Ogólnopolskie stowarzyszenie,posiadające status organizacji pożytku publicznego,którego celem jest ochrona przyrody.Liga jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju powstała 9 stycznia 1928.Godłem stowarzyszenia jest stylizowany żubr z nazwą organizacji.Prezesem Zarządu Głównego LOP jest obecnie dr inż.Ryszard Kapuściński.

Struktura LOP
Władzami naczelnymi organizacji są:
 • Krajowy Zjazd Delegatów
 • Zarząd Główny
 • Główna Komisja Kontrolno-Rewizyjna
 • Główny Sąd Koleżeński
W strukturze organizacji występuje podział na terenowe i podstawowe jednostki organizacyjne.Do tych pierwszych należą"okręgi" i "oddziały".Na władze tych jednostek składają się zjazdy(odpowiednio okręgu lub oddziału),zarządy,komisje rewizyjne(we wszystkich okręgach i większych oddziałach,liczących ponad 15 kół podstawowych).Na szczeblu okręgów działają także sądy koleżeńskie.Podstawową jednostką organizacyjną ligi jest koło(klub)działające w przedszkolach,szkołach i innych instytucjach.Władzami jednostek podstawowych są walne zgromadzenia członków oraz zarządy składające się z 3 członków:przewodniczącego,sekretarza i skarbnika.
Cele LOP
 • prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego
 • popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody
 • zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac
 • inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego
 • czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia
Metody działania
 • edukacja społeczeństwa,szczególnie dzieci i młodzieży w sferze ochrony przyrody i świadomości ekologicznej
 • działalność wydawnicza
 • działalność popularyzatorska
 • działania interwencyjne
 • lobbing na rzecz ochrony przyrody i środowiska
 • współpraca z administracją rządową i samorządową
Liga Ochrony Przyrody wydaje miesięcznik"Przyroda Polska"z wkładką edukacyjną.
Historia LOP
Od 1925 r.pod nazwą"Liga Ochrony Przyrody"działała na terenie Wielkopolski i Pomorza organizacja społeczna,założona przez prof.Adama Wodziczkę.Liga jako organizacja ogólnokrajowa została założona z inicjatywy Państwowej Rady Ochrony Przyrody.Zjazd organizacyjny odbył się 9 stycznia 1928.Pierwszym prezesem wybrano prof.Józefa Mroziewicza.W lidze działali wówczas naukowcy i działacze tacy jak:Aleksander Janowski,Władysław Szafer,Walery Goetel,Jan Gwalbert Pawlikowski,Bolesław Hryniewiecki oraz Mieczysław Limanowski.Na pamiątkę tego wydarzeniu,co roku 9 stycznia,obchodzony jest Dzień Ligi Ochrony Przyrody.Statut LOP zatwierdzony został przez Komisarza Rządu na m.st.Warszawę 29 marca 1928 i liga została włączona do rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 358.II wojna światowa przerwała działalność ligi,ale stowarzyszenie odrodziło się 17 lipca 1945 w Łodzi.Pierwszym prezesem po wojnie był prof.Edwarda Potęgę.
Wybrane publikacje na temat LOP
 • Liga Ochrony Przyrody uczy i wychowuje/Aniela Kokoć.Warszawa:Liga Ochrony Przyrody,1990 r.
 • Działalność Ligi Ochrony Przyrody/Aniela Kokoć.Warszawa:Liga Ochrony Przyrody,1988 r.
 • Organizacja i formy pracy Ligi Ochrony Przyrody na wsi/Aniela Kokoć.Warszawa:Liga Ochrony Przyrody,1980 r.
 • Organizacja i formy pracy szkolnego koła LOP[Ligi Ochrony Przyrody]/Alfons Sikora.Warszawa:Liga Ochrony Przyrody,1979 r.
 • Współpraca wojska z Ligą Ochrony Przyrody/Władysław Henzel/Kultura i Oświata.1978 r.nr 2,s.86-97
 • Liga Ochrony Przyrody w służbie społeczeństwa i kraju/Wiesław Janiszewski[et al.]Warszawa:Liga Ochrony Przyrody,1978 r.
 • Liga Ochrony Przyrody Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności/Zygmunt Szelągowski.Warszawa:Liga Ochrony Przyrody,1977 r.
Spis Zarządów Okręgów LOP

Lp.MiastoAdres
X Zarząd Główny Ul.Tamka 37/2,00-355 Warszawa
1 Biała Podlaska ul.Brzeska 41,21-500 Biała Podlaska
2 Bielsko-Biała ul.Piastowska 44,43-300 Bielsko Biała
3 Bydgoszcz ul.Bernardyńska 6,80-029 Bydgoszcz
4 Chełm ul.Partyzantów 7/26,22-100 Chełm
5 Częstochowa ul.Worcella 20/22,42-200 Czstochowa
6 Gdańsk ul.Jaśkowa Dolina 59,80-286 Gdańsk
7 Gorzów Wielkopolski ul.Orląt Lwowskich 4/234,66-400 Gorzów Wlkp.
8 Jelenia Góra ul.Kochanowskiego 10,58-570 Jelenia Góra
9 Kalisz ul.Działyńskich 2,63-322 Gołuchów
10 Katowice ul.Bratków 4,40-045 Katowice
11 Kielce ul.Sienkiewicza 68,25-503 Kielce
12 Koszalin ul.Grunwaldzka 20,75-241 Koszalin
13 Kraków Al.J.Słowackiego 17A,30-159 Kraków
14 Leszno ul.Tama Kolejowa 5a,64-100 Leszno
15 Lublin ul.Marii Curie Skłodowskiej 5,20-290 Lublin
16 Łódź ul.Piotrkowska 113,90-430 Łódź
17 Nowy Sącz ul.Jagiellońska 61,33-300 Nowy Sącz
18 Olsztyn ul.Dąbrowszczaków 33,10-548 Olsztyn
19 Opole ul.Ozimska 55,46-368 Opole
20 Piła ul.Staszica 10,64-920 Piła
21 Płock ul.Tumska 6,09-400 Płock
22 Poznań Al.Niepodległości 32,60-714 Poznań
23 Radom ul.25 czerwca 68,26-600 Radom
24 Rzeszów ul.Kamińskiego 12,35-211 Rzeszów
25 Sanok ul.Tadeusza Kościuszki 12,38-500 Sanok
26 Siedlce ul.Prusa 12,08-110 Siedlce
27 Skierniewice ul.Rybickiego 19,96-100 Skierniewice
28 Słupsk Al.Sienkiewicza 20,76-200 Słupsk
29 Szczecin ul.Żubrów 1,71-617 Szczecin
30 Tarnobrzeg ul.Moniuszki 16 skr.37,39-400 Tarnobrzeg
31 Tarnów ul.Piłsudskiego 24,33-100 Tarnów
32 Toruń ul.Mickiewicza 9,87-100 Toruń
33 Warszawa ul.Reja 3/5 pok.510,00-922 Warszawa
34 Włocławek ul.Komunalna 4,87-800 Włocławek
35 Wrocław ul.Grunwaldzka 90,50-357 Wrocław
36 Zielona Góra ul.Piękna 24,65-223 Zielona Góra

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz