poniedziałek, 28 listopada 2016

Andrzej Cwojdziński

Ur.25 stycznia 1928 w Jaworznie koło Chrzanowa polski dyrygent,kompozytor i pedagog muzyczny.W latach 1947-1953 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem Artura Malawskiego.Działalność muzyczną rozpoczął jako dyrygent chóru Filharmonii Krakowskiej.W latach 1955-1957 był asystentem dyrygenta w Filharmonii Łódzkiej,następnie objął funkcje dyrektora,dyrygenta i kierownika artystycznego Filharmonii w Lublinie,które pełnił do 1963 r.Od 1964 r.zajął analogiczne stanowiska w Filharmonii w Koszalinie,którą kierował do 1979 r.będąc zarazem inicjatorem i kierownikiem artystycznym Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku(1967-1999)oraz Kołobrzeskich Wieczorów Wiolonczelowych(1972-1980).Kilkakrotnie sprawował kierownictwo Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie oraz Koszalińskich Koncertów Organowych.Od 1976 r.docent.W latach 1991-1999 profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku.Cwojdziński występował gościnnie jako dyrygent w ZSRR,NRD,Czechosłowacji,Bułgarii,Rumunii,Jugosławii i na Węgrzech.Za działalność artystyczną i organizatorską wyróżniony został nagrodą miasta Lublina i województwa koszalińskiego.Otrzymał m.in.nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Sztuki(1977 r.)oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski(1983 r.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz