sobota, 19 listopada 2016

Janusz Tazbir

Ur.5 sierpnia 1927 w Kałuszynie,zm.3 maja 2016 polski historyk,profesor nauk humanistycznych,badacz dziejów kultury staropolskiej oraz reformacji i kontrreformacji w Polsce,członek Polskiej Akademii Nauk.

Życiorys
Ukończył VII Liceum Ogólnokształcące im.Juliusza Słowackiego w Warszawie,następnie studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim.Magisterium uzyskał w Instytucie Historii UW w 1950 r.Tam też uzyskał w 1954 r.stopień doktorski(kandydat nauk historycznych)na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem Władysława Tomkiewicza.Habilitował się w 1960 r.w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk.Profesorem nadzwyczajnym został w 1966 r.a profesorem zwyczajnym w 1973 r.Pracownik IH PAN w latach 1953–1997(zastępca dyrektora 1968–1983,dyrektor 1983–1990).Wiceprezes PAN w latach 1999–2003.Był członkiem PAN:korespondentem od 1983 r.rzeczywistym od 1989 r.Był członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności i członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN.W 1965 r.został redaktorem naczelnym rocznika„Odrodzenie i Reformacja w Polsce”.W latach 1986–1989 był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego.Był przewodniczącym rady naukowej Polskiego Słownika Biograficznego.Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz prestiżowych gremiów naukowych m.in.Nagrody Naukowej KLIO(członek jury od 1996 r.)Przewodniczył kapitule Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera,od 1984 r.prowadzonego przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze„Stopka”z Łomży.Jego żoną była historyk Julia Tazbir.Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie(kw.W-VII-8,rząd 4,grób 9).
Wybrane publikacje
 • Piotr Skarga.Szermierz kontrreformacji(1962 r.)
 • Historia Kościoła katolickiego w Polsce(1460–1795)(1966 r.)
 • Państwo bez stosów.Szkice z dziejów tolerancji w Polsce w XVI i XVII w.Wydawnictwo Iskry(1967 r.)
 • Arianie i katolicy(1971 r.)
 • Rzeczpospolita szlachecka wobec wielkich odkryć,tom 249 serii wydawniczej Omega(1973 r.)
 • Kultura szlachecka w Polsce(1978 r.)
 • Spotkania z historią(1979 r.)
 • Tradycje tolerancji religijnej w Polsce(1980 r.)
 • Świat panów Pasków(1986 r.)
 • Kultura polskiego baroku(1986 r.)
 • Od Haura do Isaury szkice o literaturze(1989 r.)
 • Protokoły mędrców Syjonu.Autentyk czy falsyfikat(1992,1996 r.(czes.)2003,2004 r.)
 • Okrucieństwo w nowożytnej Europie(1993 r.)
 • Reformacja,kontrreformacja,tolerancja(1997 r.)
 • Polska na zakrętach dziejów(1997 r.)
 • W pogoni za Europą(1998 r.)
 • Pożegnanie z XX wiekiem,Wydawnictwo Iskry(1999 r.)
 • Silva Rerum Historicarum(2002 r.)
 • Polska.Losy państwa i narodu do 1939 roku(współautor),Wydawnictwo Iskry(2003 r.)
 • Łyżka dziegciu w ekumenicznym miodzie(2004 r.)
 • Polacy na Kremlu i inne historyje,Wydawnictwo Iskry(2005 r.)
 • Długi romans z muzą Klio,Wydawnictwo Iskry(2007 r.)
 • W co wierzymy?(2007 r.jeden ze współautorów)
 • Czego się boimy?(2008 r.jeden ze współautorów)
 • Co kochamy?(2009 r.jeden ze współautorów)
 • Prawda i fałsz.O polskiej chwale i wstydzie(2010 r.jeden ze współautorów)
 • Pokuszenie historyczne.Ze świata szabel i kontuszy(2011 r.)
 • Od sasa do lasa,Wydawnictwo Iskry(2011 r.)
Odznaczenia,nagrody i wyróżnienia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz