środa, 30 listopada 2016

Zbyszko Chojnicki

Zbyszko Stanisław Chojnicki(ur.8 maja 1928 w Tokarzewie,zm.5 czerwca 2015 w Poznaniu)polski geograf,profesor nauk przyrodniczych(1972 r.)specjalista geografii społeczno-ekonomicznej i metodologii geografii.
Życiorys
Uczył się w Gimnazjum im.Józefa Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Studiował na Wydziale Prawa(ukończył w 1950 r.) i Wydziale Filozoficzno-Historycznym(ukończył w 1952 r.)Uniwersytetu Poznańskiego.W 1953 r.podjął pracę na uczelni poznańskiej(przemianowanej w 1955 r.na Uniwersytet Adama Mickiewicza),był kolejno asystentem,starszym asystentem,adiunktem,docentem,wreszcie profesorem.W 1960 r.obronił doktorat,w 1966 r.habilitował się.Od 1972 r.był profesorem nadzwyczajnym nauk geograficznych,od 1978 r.profesorem zwyczajnym.Jest uważany za twórcę ilościowej poznańskiej szkoły geograficznej.Pełnił szereg funkcji na UAM;był m.in.kierownikiem Zakładu Geografii Ekonomicznej,dyrektorem Instytutu Geografii,dyrektorem Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego.W latach 1981-1982 sprawował funkcję prorektora ds.nauki.Odbywał staże naukowe na uczelniach amerykańskich na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii i Northwestern University w Evanston(Illinois);wykładał gościnnie także w Wielkiej Brytanii,ZSRR,Austrii,Francji,Kanadzie,USA,Danii i Szwecji.Redagował wydawnictwo naukowe UAM„Concepts and Methods in Geography”;członek rad naukowych m.in.Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie(od 1970 r.) i Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Regionalnej Uniwersytetu Warszawskiego(przewodniczący w latach 1982-1984).Wchodzi w skład Komitetów PAN Przestrzennego Zagospodarowania Kraju(od 1966 r.) i Nauk Geograficznych(od 1969 r.przewodniczący od 1990 r.)Organizował wiele konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.Członek m.in.Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,należy także do innych organizacji naukowych,w tym zagranicznych.Opublikował wiele prac z dziedziny geografii społeczno-ekonomicznej.Szczególnie interesuje się rozwojem i stosowaniem metod matematyczno-statystycznych w geografii ekonomicznej,a także metodologią geografii i nauk społecznych.
Autor m.in.:
  • Analiza przepływów towarowych w Polsce w układzie międzywojewódzkim(1961 r.)
  • Badanie przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi(1978 r.)
  • The anatomy of the Crisis of the Polish Economy(1990 r.)
Laureat kilku nagród resortowych,został odznaczony m.in.Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz