poniedziałek, 28 listopada 2016

Zofia Janukowicz-Pobłocka

Zofia Teresa Janukowicz-Pobłocka(ur.19 lutego 1928 w Parafinowie k.Wilna)polska śpiewaczka operowa sopran.Profesor Akademii muzycznej im.Stanisława Moniuszki w Gdańsku.W 1955 r.laureatka I nagrody Ogólnopolskiego konkursu Śpiewaczego im.St.Moniuszki w Warszawie.W 1959 r.zdobyła I nagrodę i Złoty Medal na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w ’s-Hertogenbosch w Holandii.

Życiorys
Jest absolwentką Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Gdańsku-Wrzeszczu,którą ukończyła w 1954 roku w klasie śpiewu solowego oraz absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie.Córka Józefa i Marii z domu Kimstacz.W 1946 roku cała rodzina w ramach repatriacji przeniosła się do Ełku,gdzie Zofia uczęszczała do szkoły muzycznej.Następnie naukę muzyki podjęła w Gdańsku w Średniej Szkole Muzycznej w klasie śpiewu,początkowo u Janiny Cygańskiej,a następnie u Maurycego Janowskiego.W latach 1950-1958 zamieszkała w Sopocie,gdzie ukończyła dwa wydziały:Instruktorsko-Pedagogiczny(1957 r.) i Wokalny w klasie prof.Barbary Iglikowskiej(1958 r.)Oba dyplomy z wyróżnieniem.Po ukończeniu studiów związała się zawodowo jako nauczyciel śpiewu solowego z Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną w Sopocie(obecnie Akademia Muzyczna im.S.Moniuszki w Gdańsku).W roku 1955 zdobyła I nagrodę na III Ogólnopolskim Konkursie Śpiewaczym im.S.Moniuszki w Warszawie,a w 1959 r.I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w s'Hertogenbosch w Holandii.W ramach stypendium rządu włoskiego w latach 1960-1961 ukończyła mistrzowski kurs interpretacji muzycznej w Accademia di Santa Cecilia w Rzymie pod kierunkiem G.Favaretto i R.Maragliano-Mori,gdzie opanowała sztukę włoskiego bel canto.Wielokrotnie spotykała się z Adą Sari,by utrwalić zdobyte umiejętności podczas lekcji prywatnych.Jej artystyczne dążenia skrystalizowały się w kierunku sztuki pieśniarskiej.Styl swej interpretacji doskonaliła pod kierunkiem kameralistek Klary Ebers z Berlina i J.Micheau z Paryża na dwu kolejnych kursach wakacyjnych w Vught w Holandii.Dzięki zdobyciu I nagrody w s'Hertogensch,wyruszyła w swe pierwsze tournée koncertowe do Niemieckiej Republiki Demokratycznej w 1960 roku.W sezonie 1960-1961 brała udział w kilku spektaklach opery Ch.W.Glucka Orfeusz i Eurydyka w partii Eurydyki w Państwowej Operze i Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.Następnie wyjechała do Włoch,gdzie wielokrotnie występowała prezentując pieśni światowego repertuaru oraz polskich kompozytorów.W Teatrze Elizeo za partnerów miała:S.Gazzeloni flecista i G.Favaretto pianista.Do Holandii udała się na nagranie arii W.A.Mozarta i G.Verdiego z towarzyszeniem Orkiestry Radia Hilversum.Po powrocie do kraju odbyła liczne koncerty na niemal wszystkich estradach filharmonicznych w Polsce.Wierna swemu stylowi prezentowała przede wszystkim programy recitalowe.Była jedną z pierwszych wykonawczyń wokalnej twórczości Karola Szymanowskiego.W roku 1962 odwiedziła z recitalami Czechosłowację,europejską i azjatycką część Związku Radzieckiego oraz na przestrzeni kolejnych siedmiu lat dziesięciokrotnie Holandię.W Sali im.Piotra Czajkowskiego w Moskwie artystka wraz z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Wszechzwiązkowego Radia i Telewizji wykonała i nagrała na płytę"Tryptyk śląski"Witolda Lutosławskiego.Nagrania radiowe liryki wokalnej oraz archiwalne nagrania z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach i Orkiestrą Polskiego Radia w Krakowie spopularyzowały jej nazwisko i ugruntowały pozycję czołowej polskiej pieśniarki.W okresie swojej działalności artystycznej wzięła udział w blisko 1300 koncertach symfonicznych,oratoryjnych(głównie pod dyrekcją prof.Stefana Stuligrosza i z towarzyszeniem jego chóru"Poznańskie Słowiki"),kameralnych i recitalach z towarzyszeniem fortepianu,organów,harfy,zespołów kameralnych.Często występowała wraz ze swoją córką Ewą Pobłocką.W swoim dorobku dokonała 130 nagrań w Polskim Radio i TV: polskiej,włoskiej,holenderskiej,duńskiej,byłego ZSRR.W tym czasie stale pracowała w PWSM w Gdańsku(obecnie Akademia Muzyczna),łącząc pracę artystyczną z pedagogiczną.W latach 1969-1975 podjęła pracę pedagogiczną w zakresie nauczania śpiewu solowego w Studio Wokalno-Aktorskim przy Teatrze Muzycznym w Gdyni.W 1975 r.przeszła na wcześniejszą emeryturę,by jeszcze intensywniej oddać się swej karierze artystycznej.W 1980 roku podjęła pracę w pełnym wymiarze godzin w Akademii Muzycznej w Gdańsku na stanowisku docenta kontraktowego.W latach 1984-1987 została wybrana dziekanem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku.W latach 1987-1990 ponownie została dziekanem na II kadencję.W latach 1985-1996 pełniła równolegle funkcję Kierownika Katedry Wokalistyki.W roku 1989 zakończyła swą działalność artystyczną jubileuszem 35-lecia pracy.17 października 1990 roku otrzymała tytuł naukowy profesora sztuki muzycznej z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Jaruzelskiego,a w 1997 roku została mianowana na stanowisko profesora zwyczajnego Akademii Muzycznej w Gdańsku.Ostatecznie zakończyła swą działalność pedagogiczną w roku 2005.
Nagrody,Odznaczenia,Medale
 • 1955 r.III Ogólnopolski Konkurs Śpiewaczy w Warszawie I nagroda
 • 1959 r.Międzynarodowy Konkurs Wokalny w s'Hertogenbosch w Holandii I nagroda
 • 1960 r.Nagroda Polskiego Radia i Telewizji za twórczość radiową oraz za interpretację pieśni K.Szymanowskiego i W.Lutosławskiego
 • 1964 r.Odznaka Prezydenta Miasta za zasługi dla miasta Gdańska
 • 1987 r.Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1987 r.Złoty Krzyż Zasługi
 • 1989 r.Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I -go stopnia
 • 1989 r.Doroczna Nagroda Teatralna Wojewody Gdańskiego'89 za realizację oper kameralnych"Wesele Figara"W.A.Mozarta i "Mniemana ogrodniczka"W.A.Mozarta oraz"Don Pasquale"G.Donizettiego
 • 1996 r.Dyplom Laureata Dorocznej Nagrody za całokształt osiągnięć pedagogicznych w dziedzinie wokalistyki Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu
 • 1997 r.Medal Wojewody Gdańskiego w uznaniu dla zasług dla województwa
 • 1998 r.Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1998 r.Medal 50-lecia Akademii Muzycznej
 • Order"Stańczyka"za popularyzację kaszubskiej pieśni artystycznej
 • Odznaka Honorowa"Za zasługi dla Ziemi Gdańskiej"
 • 2005 r.Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury
Juror konkursów wokalnych
 • 1991 r.Warszawa III Ogólnopolski Konkurs Wokalny Polskiej Pieśni Artystycznej
 • 1992 r.I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im.F.Płatówny we Wrocławiu
 • 1992 r.II Ogólnouczelniany Konkurs Wokalny w Dusznikach Zdroju
 • 1993 r.Przewodnicząca jury Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im.Edwarda Griega w Gdańsku
 • 1994 r.III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im.Franciszki Płatówny we Wrocławiu
 • 1994 r.III Ogólnouczelniany Konkurs Wokalny w Dusznikach Zdroju
 • 1995 r.III Ogólnopolski Konkurs Wokalny Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie
Wykładowca na kursach wokalnych
 • 1991 r.IX Zimowy Kurs Wokalny w Karpaczu
 • 1993 r.XI Zimowy Kurs Wokalny w Dusznikach Zdroju
 • 1995 r.Letni Kurs Muzyki Oratoryjno-Kantatowej w ramach Festiwalu"Wratislavia Cantans"
Absolwenci
 • 1969 r.Maria Brzezińska
 • 1971 r.Ewa Werka
 • 1972 r.Brygida Skiba
 • 1972 r.Józef Śpiewak
 • 1972 r.Andrzej Kijewski
 • 1973 r.Grażyna Brodzińska
 • 1984 r.Andrzej Nanowski
 • 1988 r.Jolanta Grzona
 • 1989 r.Bożena Harasimowicz
 • 1990 r.Danuta Mossakowska-Dulska
 • 1991 r.Maria Mielnik
 • 1991 r.Ewa Marciniec
 • 1991 r.Dorota Nikodemska
 • 1991 r.Alicja Rumianowska
 • 1994 r.Joanna Sperska
 • 1995 r.Beata Koska
 • 1996 r.Bogna Forkiewicz
 • 1998 r.Edyta Łuczkowska-Swat
 • 1999 r.Małgorzata Pochyluk
 • 1999 r.Dorota Dobrolińska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz