niedziela, 20 listopada 2016

Stefan Rogaczewski

Ur.7 września 1927 w Daniłowcach koło Grodna polski duchowny baptystyczny,wieloletni członek i skarbnik Naczelnej Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w PRL.
Życiorys
Wychowywał się w rodzinie baptystycznej.W 1947 r.wstąpił do Seminarium Teologicznego Kościoła Chrześcijan Baptystów,z siedzibą w Malborku.W latach 1949–1953 był kaznodzieją w Kaliszu,zaś od 1953 r.w Krakowie gdzie 14 czerwca 1964 został ordynowany na prezbitera.W latach 1964–1979 był prezbiterem zboru w Poznaniu,a następnie od 1979 r.prezbiterem zboru w Katowicach i prezbiterem okręgowym Okręgu Śląskiego Kościoła.W 1959 r.został wybrany po raz pierwszy do Naczelnej Rady Kościoła,zaś w latach 1964–1986 piastował funkcję skarbnika NRK.W maju 1995 r.na wniosek Światowego Związku Baptystycznego w uznaniu zasług otrzymał stopień doctora honoris causa McMaster University w Hamilton,w Kanadzie,a w 2003 r.został Honorowym Prezbiterem Okręgu Śląskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz