poniedziałek, 28 listopada 2016

Kazimierz Chudy

Ur.4 marca 1928 w Nowym Tomyślu,zm.1 czerwca 2014 w Toruniu generał brygady WP.Do 1939 r.uczeń szkoły powszechnej w Ostrowie Wielkopolskim.Podczas okupacji na przymusowych robotach w Niemczech.W 1949 r.skończył gimnazjum i liceum dla dorosłych.Dostał się na Wydział Lotniczy Politechniki Wrocławskiej,jednak został wcielony do Szkolnej Baterii Oficerów Rezerwy Artylerii w Węgorzewie.1951-1953 dowódca baterii,później pomocnik szefa sztabu ds.zwiadu 140 Pułku Artylerii Haubic w Orzyszu.1953-1955 dowódca dywizjonu artylerii w brygadzie artylerii haubic.W 1959 r.skończył studia w Akademii Sztabu Generalnego WP i został szefem sztabu 101 Pułku Artylerii Przeciwpancernej w Kwidzynie.1966-1972 dowódca pułku artylerii w tym mieście.1972-1974 na studiach w ZSRR,potem do 1978 r.dowódca 2 Pomorskiej Brygady Artylerii w Choszcznie.W czasie gdy dowodził tą brygadą,otrzymała ona bardzo dobre oceny i tytuł"Mistrza Gospodarności WP".W czerwcu 1978 r.został komendantem-rektorem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu,która za jego kierownictwa zdobyła dwukrotnie tytuł"Przodującej WSO w WP"dzięki jego modernizacjom i innowacjom.Przekształcił Bibliotekę Główną tej uczelni w typowo akademicką placówkę i przyczynił się do uzyskania stopni naukowych przez kilkudziesięciu oficerów.Jesienią 1984 r.został awansowany na generała brygady;nominację wręczył mu w Belwederze przewodniczący Rady Państwa PRL prof.Henryk Jabłoński.Jesienią 1991 r.przeszedł w stan spoczynku,pożegnany przez ministra obrony narodowej wiceadm.Piotra Kołodziejczyka.Autor wielu opracowań z zakresu dowodzenia i szkolenia w wojskach rakietowych i artylerii.
Odznaczenia i wyróżnienia
I wiele innych medali państwowych i resortowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz