wtorek, 15 listopada 2016

Jerzy Dietl

Ur.28 kwietnia 1927 w Inowrocławiu polski ekonomista,profesor nauk ekonomicznych,senator I kadencji.

Życiorys
Studia wyższe ukończył w 1950 r.na Akademii Handlowej w Poznaniu.Doktorat i habilitację obronił w Szkole Głównej Planowania i Statystyki.W 1971 r.otrzymał nominację profesorską.Przez wiele lat pracował na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,na którym tworzył Katedrę Zarządzania.Wykładał także m.in.w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu.Jako autor,współautor lub redaktor opublikował kilkaset prac naukowych.W 1980 r.wstąpił do„Solidarności”.W 1989 r.uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do spraw rolnictwa.Sprawował mandat senatora I kadencji wybranego w województwie łódzkim z listy Komitetu Obywatelskiego.W 2005 r.był w regionalnym komitecie honorowym Donalda Tuska,w 2010 r.publicznie poparł Bronisława Komorowskiego.Objął też funkcję prezesa zarządu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.Odznaczony m.in.Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski(2001 r.)
Życie prywatne
Jest synem Bronisława Dietla(1878–1952) i Anieli Znanieckiej(1900–2005).Jest ojcem Tomasza Dietla.
Wybrane publikacje
 • Badania marketingowe(współautor)1976 r.
 • Badanie rynku w przedsiębiorstwach handlu detalicznego(współautor)1978 r.
 • Efektywna ekonomicznie i społecznie integracja ogniw produkcji i obrotu towarowego 1976 r.
 • Ekonomiczne i organizacyjne bariery utrudniające współpracę jednostek przemysłowych i handlowych 1973 r.
 • Ekonomika i organizacja gastronomii(współautor)1975 r.
 • Ekonomika i zarządzanie małą firmą(współautor)1999 r.
 • Handel we współczesnej gospodarce:instytucje,organizacja,technologia,strategia 1991 r.
 • Marketing 1975 r.
 • Rynek płodów ogrodniczych w regionie łódzkim(współautor)1975 r.
 • Usługi produkcyjne dla rolnictwa na przykładzie województwa opolskiego(współautor)1977 r.
 • Wpływ otoczenia rynkowego i instytucjonalnego na zachowanie się indywidualnych rolników(współautor)1991 r.
 • Wyzwania marketingowe wobec przedsiębiorstw przyszłości w Polsce(współautor)2005 r.
 • Wyzwania XXI wieku dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw 2000 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz