poniedziałek, 14 listopada 2016

Henryk Jurkowski

Henryk Zdzisław Jurkowski(ur.19 stycznia 1927 w Warszawie,zm.3 stycznia 2016)polski krytyk,historyk i teoretyk teatru,autor sztuk,tłumacz,profesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im.Ludwika Solskiego w Krakowie(Wydziały Aktorski i Lalkarski we Wrocławiu) i Akademii Teatralnej im.Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie(Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku).

Wykształcenie
Praca zawodowa
 • Nauczyciel Technikum Teletechnicznego w Warszawie(1950–1952)
 • Urzędnik w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie(1952–1972)
 • Dydaktyk szkół teatralnych w Krakowie i Warszawie(we Wrocławiu i w Białymstoku)(1973–2004)
 • Dziekan wydziału teatrów lalek we Wrocławiu(1976–1979)
 • Założyciel i dziekan wydziału reżyserii teatrów lalek w Białymstoku(1980–1983)
 • Prorektor w Akademii Teatralnej(PWST,1990–1993)
Inne zajęcia
Prace badawcze
 • Książki z zakresu historii,dramaturgii i estetyki teatru
 • Artykuły z zakresu teorii teatru,folkloru,semiotyki i antropologii
 • Ekspert w redakcji the World Encyclopedia of the Contemporary Theatre(ITI,UNESCO)
 • Projektodawca i redaktor(1994–2000)the World Encyclopedia of Puppetry Arts
Sztuki dla teatru lalek(pastisze dawnego repertuaru)
 • Ludowa szopka polska
 • Tryptyk Staropolski(Judyta i Holofernes,Syn Marnotrawny,Ścięcie Panny Doroty)
 • Arlekin czyli Sługa trzech panów
 • Dzieje Parysa królewicza trojańskiego
 • Pan Twardowski na królewskim dworze
Działalność obywatelska
Działalność międzynarodowa
 • Członek Komitetu wykonawczego UNIMA(1959–1992)
 • Sekretarz generalny UNIMA(1972–1980)
 • Prezydent UNIMA(1984–1992)
 • Honorowy prezydent UNIMA(od 1992 r.)
Publikacje(wybór)
 • Dzieje teatru lalek.Od antyku do romantyzmu,PIW,Warszawa 1970 r.s.280
 • Dzieje teatru lalek.Od romantyzmu do wielkiej reformy teatru,PIW,Warszawa 1976 r.s.3 08.
 • Teatr Baj i jego epoka,in.w kręgu warszawskiego Baja(red.H.mJurkowski),PIW,Warszawa 1978 r.s.5–83
 • Dzieje teatru lalek.Od wielkiej reformy do współczesności,PIW,Warszawa 1984 r.s.384,ISBN 83-06-00894-4
 • ASpects of puppet theatre.A collection of essays,Puppet Centre Trust,London 1988 r.s.112.(Wydanie japońskie Tokio 1989 r.wydanie hiszpańskie Bilbao 1990 r.)
 • Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek,„Leopoldinum”Wrocław 1991 r.s.298
 • Ecrivains et marionnettes.Quatre siecles de la literature dramatique en europe,Editions Institut Internationale de la Marionnette,Charleville Mezieres 1991 r.s.412
 • Szkice z teorii teatru lalek,POLUNIMA,Łódź 1993 r.s.184,ISBN 83-901301-0-6
  • Wersja czeska:MAGIE LOUTEK Ypsylon,Praha 1997 r.s.288
 • Marionnettes en l’Europe de l’Est,LES MARIONNETTES,nouvelle édition,Bordas,Paris 1995 r.s.72–82
 • History of European Puppetry,volume one:From its Origins to the End of the 19th Century,The Edwin Mellen Press,Lewiston/Queenston/Lampeter 1996 r.427 s.[ISBN 0-7734-8803-0]
 • History of European Puppetry,volume two:The Twentieth Century,The Edwin Mellen Press,Lewiston/Queenston/Lampeter 1998 r.527 s.[ISBN 0-7734-8322-5]
 • Antologia klasycznych tekstów teatru lalek vol.I(Anthology of the classic texts of the puppet theatre from XVII to XIX centuries with introduction and notes by..)PWST,Wroclaw,Poland,1999 r.
 • Metamorphoses la marionnette au XXe siecle,Institut International de la Marionette,Charleville Mezieres,France 2000 r.
 • Antologia klasycznych tekstów teatru lalek vol.II(Modernizm i Postmodernizm)ze wstępem i w opracowaniu....PWST,Wroclaw,Poland,2001 r.
 • Metamorfozy teatru lalek w XX wieku,„Errata”Warszawa 2002 r.ISBN 83-913140-6-5
 • Antologia klasycznych tekstów teatru lalek.W kręgu polskich tradycji(wybór i opracowanie),PWST w Krakowie.Wydział Lalkarski we Wrocławiu.Wrocław 2003 r.s.652
 • Moje pokolenie,Wyd.POLUNIMA,Łódź 2006 r.
 • Aktor w roli demiurga,Akademia Teatralna w Warszawie,2006 r.ISBN 83-902579-8-X
 • Teorija lutkarstva.Ogledi iż istorije,teorije i estetike lutkarskog teatra,MFPD,Subotica 2007 r.ISBN 978-86-82147-92-3
 • Metamorphoses.La marionnette au XXe siecle,Institut International de la Marionette,Charleville Mezieres,France 2008 r.Wydanie drugie rozszerzone
 • Svet Edvarda Gordona Krega.Prolog do historii idee,MFPD Subotica,2008 r.ISBN 978-86-6007-013-7
 • Przemiany ikonosfery.Wizualny kontekst teatru,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław 2009 r.ISBN 978-83-229-2921-6
 • Encyclopedie mondiale des arts de la marionnette(red.)UNIMA,éditions L’Entretemps,Francja 2009 r.
 • Materiał jako wehikuł treści rytuału,Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa 2011 r.405 s.[ISBN 978-83-235-0952-3]
 • Dzieje teatru lalek(tom 1 Od antyku do"belle epoque")Teatr im.H.Ch.Andersena w Lublinie,Lublin 2014 r.ISBN 978-83-912706-7-7
 • Dzieje Teatru lalek(tom 2 Od modernizmu do współczesności),Teatr im.H.Ch.Andersena w Lublinie,Lublin 2014 r.ISBN 978-83-912706-8-4
Odznaczenia
Rodzina
Żonaty,dwóch synów.Zmarł 3 stycznia 2016 i 5 dni później,w obecności najbliższej rodziny,został pochowany na Cmentarzu Bródnowskim.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz