wtorek, 15 listopada 2016

Witold Bień

Witold Józef Bień(ur.15 czerwca 1927 r.w Przysiece)polski ekonomista,polityk,bankowiec,biegły rewident.Całe życie związany ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie,gdzie kierował dwiema katedrami:Inwestycji i Nieruchomości(wcześniej Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji)oraz Finansów Przedsiębiorstwa.Pełnił funkcję Prezesa NBP,a także Wiceministra Finansów.

Wykształcenie i działalność naukowa
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,której poświęcił całe życie,poczynając od lat pięćdziesiątych,kiedy uzyskał tytuł magistra,poprzez lata 1960(tytuł doktora),1967 r.(tytuł doktora habilitowanego),1975 r.(stanowisko profesora nadzwyczajnego),1985 r.(tytuł profesora zwyczajnego,a kończąc na roku 2007,kiedy to przeszedł na emeryturę.Zainteresowania naukowo-badawcze Profesora Witolda Bienia ulegały przeobrażeniom.W latach 1950-1962 skupiał się głównie na problemach rachunkowości i analizy finansowej.Później uwidaczniało się większe zainteresowanie problematyką finansów przedsiębiorstw produkcyjnych,finansów zagranicznych i bankowości.Od końca lat siedemdziesiątych koncentruje się na zagadnieniach rynku kapitałowego oraz zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.Efektem wieloletniej pracy naukowo-badawczej jest pokaźny zbiór ponad 360 publikacji poświęconych rachunkowości,bankowości,analizie finansowej oraz finansom przedsiębiorstwa.
Działalność zawodowa
W latach 1952-2007 był nauczycielem akademickim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.W tym okresie pełnił również funkcję kierownika Katedry Inwestycji i Nieruchomości SGH(1978-1984 i 1997-1999)oraz Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa(1993-2005).2 kwietnia 1973 roku został Prezesem Narodowego Banku Polskiego i sprawował tę funkcję do 1980 roku.
Jego podpis widnieje na banknotach
 • 50 zł(1975,1979 r.)
 • 100 zł(1975,1976,1979 r.)
 • 200 zł(1976,1979 r.)
 • 500 zł(1974,1976,1979 r.)
 • 1000 zł(1976,1979 r.)
 • 2000 zł(1976,1979 r.)
W latach 1981-1987 był pierwszym zastępcą Ministra Finansów.W trakcie trwania swojej kariery był związany również z Bankiem Handlowym w Warszawie,gdzie dwukrotnie pełnił funkcję Prezesa Rady Nadzorczej,pierwsza kadencja w latach 1974-1977 i druga w okresie od 1981 do 1986 roku.W latach 2010-2013 pracował na Politechnice Radomskiej w Katedrze Finansów i Ubezpieczeń.Jest też Członkiem Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w kadencji 2012-2016 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Odznaczenia i wyróżnienia
Wybrane publikacje
 • Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach,pożyczkach i kredytach(wspólnie z A.Bieniem),Difin Warszawa 2012 r.
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,Difin Warszawa 2011 r.
 • Słownik finansów(wspólnie z A.Bieniem),Difin Warszawa 2010 r.
 • Weksel w praktyce,Difin Warszawa 2007 r.
 • Czytanie bilansu przedsiębiorstwa(dla menedżerów)Difin Warszawa 2005 r.
 • Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych,Difin Warszawa 2005 r.
 • Rynek papierów wartościowych,Difin Warszawa 2008 r.
 • A dług rośnie i rośnie w styczniu,Bank nr 1 2004 r.
 • Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego(wspólnie z H.Sokół),Difin Warszawa 2001 r.
 • Ocena sytuacji finansowej spółek prawa handlowego,1997 r.
 • Ekonomika Przedsiębiorstwa Budowlanego,1989 r.
 • Leasing alternatywą zakupu środków trwałych na własność,Rachunkowość 2011 r.nr 10
 • Szwajcarski rynek złota w czasie II Wojny Światowej,Bank i Kredyt 1966 r.nr 12

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz