• 1960 r.Szkice do portretów
  • 1964 r.Klucze do wyobraźni
  • 1966 r.U podstaw liryki Leopolda Staffa
  • 1967 r.Poezje bez granic
  • 1969 r.Remont pegazów
  • 1972 r.Świat poetycki Juliana Przybosia
  • 1975 r.Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego
  • Monografia Dwudziestolecie międzywojenne