piątek, 18 listopada 2016

Krzysztof Kwaśniewski

Ur 23 lipca 1927 w Gnieźnie polski socjolog kultury i etnolog.

Życiorys
Ukończył studia z nauk politycznych,prawa i socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.Doktorat w 1960 r.habilitacja w 1967 r.W 1973 r.otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego,a w 1986 r.profesora zwyczajnego nauk humanistycznych.Specjalizuje się w socjologii kultury i narodu oraz stosunkach interetnicznych.Był asystentem i adiunktem w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN 1954-63,adiunktem i docentem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu 1963-73,profesorem w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu 1973-1997.Pracował też w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 2000-2007.Promotor 6 doktoratów,recenzent 10 przewodów habilitacyjnych i doktorskich.Był współzałożycielem i współredaktorem naukowym półrocznika"Sprawy Narodowościowe seria nowa"1992-1997.Jest autorem publikacji książkowych,autorem haseł w Słowniku etnologicznym.Terminy ogólne(Poznań 1987 r.)Członek PZPR 1961-1990.W 1968 r.wydalony z partii,przywrócony do członkostwa po 3 dniach z naganą z ostrzeżeniem.Był członkiem powołanego po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego"Zespołu Partyjnych Socjologów przy KC PZPR".Jego żoną była doc.dr hab.Zofia Staszczak(1928-2011)etnolog,pracownik naukowy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Odznaczenia
Wybrane publikacje
 • Podania i legendy dawnego Wrocławia,Wrocław 1962 r.
 • Paleniska i piece w polskim budownictwie ludowym Wrocław 1963 r.
 • Podania dolnośląskie,Wrocław 1968 r.
 • Adaptacja i integracja kulturowa ludności Śląska po drugiej wojnie światowej,Wrocław 1969 r.
 • Sytuacja społeczna kobiety wiejskiej na Śląsku Opolskim,Opole 1970 r.
 • Wrocław,jakiego nie znamy,Wrocław 1972 r.
 • Społeczne rodowody bohaterów,Warszawa 1977 r.
 • Polacy w historii i kulturze Europy Zachodniej.Słownik biograficzny.Red.Krzysztof Kwaśniewski i Lech Trzeciakowski(Poznań 1981 r.)
 • Zderzenie kultur.Tożsamość a aspekty konfliktów i tolerancji,Warszawa 1982 r.
 • Aktywność kulturalna w Polsce na tle przestrzennego zróżnicowania uczestnictwa i infrastruktury kulturalnej,Poznań 1983 r.
 • Integracja społeczności regionalnej Śląsk Opolski,Opole 1987 r.
 • O wzajemności pojednania.Polskie Ziemie Zachodnie i Północne a problemy restytucji win i rekompensat,Wrocław 2000 r.
 • Poznańskie legendy i nie tylko,Poznań 2004 r.II wyd. 2011 r.III wyd.jako Legendy poznańskie,2013 r.
 • Legendy i podania wrocławskie i dolnośląskie,Poznań 2006 r.II wyd.2010 r.III wyd.jako Legendy wrocławskie i dolnośląskie,2015 r.
 • Smutek anegdot.Etniczne dygresje do wspomnień i pomysły refleksji Poznań 2010 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz