wtorek, 15 listopada 2016

Bogusław Drewniak

Ur.6 lutego 1927 w Poznaniu polski uczony specjalizujący się w kulturze i historii Niemiec;nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Gdańsku i Słupsku.

Życiorys
Urodził się w 1927 roku w Poznaniu,gdzie spędził dzieciństwo i młodość.Tam też rozpoczął naukę w renomowanej Prywatnej Szkole Powszechnej im.Marii Brownsford.Naukę przerwał wybuch II wojny światowej.W czasie wojny wysiedlony z Poznania,zesłany na roboty przymusowe do Rzeszy,więziony w Tarnowie i Krakowie,działał w konspiracji.Po zakończeniu wojny, powróciwszy do Poznania,podjął naukę w słynnej„Marynce”,tj.Gymnasium ad St.Mariam Magdalenam,którą ukończył egzaminem maturalnym złożonym w 1947 roku.W 1951 r.obronił na Uniwersytecie Poznańskim  pod kierunkiem prof.Janusza Pajewskiego pracę magisterską z zakresu historii.Profesor Pajewski patronował również jego pracy doktorskiej pt.„Robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim”(1958 r.)wydanej rok później drukiem nakładem poznańskiego Instytutu Zachodniego.Bogusław Drewniak przez dekadę pracował w państwowej służbie archiwalnej;początkowo w Szczecinie,a 1960 r.powierzono mu organizowanie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Koszalinie,którego w latach 1961-1963 był dyrektorem.W 1963 roku Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała Bogusławowi Drewniakowi stopień doktora habilitowanego w zakresie historii powszechnej najnowszej;podstawę habilitacji stanowiła monografia pt.„Początki ruchu hitlerowskiego na Pomorzu Zachodnim(1923–1934)".Od 1963 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku(od 1970 roku Uniwersytet Gdański)w latach 1964-1968 prodziekan i dziekan.W 1971 roku Rada Państwa nadała mu tytuł profesora nauk humanistycznych.Od 1971 roku profesor nadzwyczajny,a od 1982 r.profesor zwyczajny na Uniwersytecie Gdańskim.W 1992 roku podjął się organizacji,a następnie objął kierownictwo Zakładu Historii i Kultury Niemiec Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Filologii Germańskiej UG. Był opiekunem ponad dwustu magistrantów(w tym kilkunastu z filologii germańskiej),promotorem czternastu prac doktorskich,z wyraźną preferencją tematyki niemcoznawczej.Siedmiu z jego doktorantów dotarło do stanowisk profesorskich.Poza gdańską uczelnią pracował także m.in.w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Słupsku,której w latach 1969-1971 był organizatorem i pierwszym rektorem.W 1985 roku był promotorem doktoratu honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla Profesora Gerarda Labudy,a w 1996 roku dla  Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Richarda von Weizsäckera.W latach 80.–90 był wieloletnim Przewodniczącym Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu(poprzednio Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce)Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich i polskiego PEN Clubu oraz szeregu innych stowarzyszeń i towarzystw.Za swoją działalność naukową,dydaktyczną i organizacyjną został uhonorowany licznymi odznaczeniami i nagrodami,m.in.Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta,Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.W latach 1957–1981(do pacyfikacji kopalni"Wujek")był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.Jest mężem dr Heleny Łucejko-Drewniak(ur.1934 r.)filolog germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
Najważniejsze publikacje
 • Robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim 1890-1918(Poznań 1959 r.)
 • Polonia szczecińska 1890-1939(współautorstwo Anna Poniatowska)(Poznań 1961 r.)
 • Początki ruchu hitlerowskiego na Pomorzu Zachodnim 1923-1934(Poznań 1962 r.)
 • Emigracja z Pomorza Zachodniego 1816-1914(Poznań 1966 r.)
 • Dzieje Koszalina.Red.Bogusław Drewniak i Henryk Lesiński(Poznań 1967 r.)
 • Kultura w cieniu swastyki(Poznań 1969 r.)
 • Teatr i film Trzeciej Rzeszy w systemie hitlerowskiej propagandy(Gdańsk 1972 r.)(tuż po opublikowaniu zakaz rozpowszechniania)
 • Das Theater im NS-Staat.Szenarium deutscher Zeitgeschichte 1933-1945(Düsseldorf 1983 r.)
 • Organizacja niemieckiego życia teatralnego na obszarach okupowanej Polski w latach II wojny światowej„Pamiętnik Teatralny”1997 r.Warszawa,XLVI,z. 1–4
 • Der deutsche Film 1938-1945.Ein Gesamtüberblick(Düsseldorf 1987 r.)
 • Pomorze Gdańskie i problem tzw.korytarza w historiografii i publicystyce Polski i Niemiec(w:)Stosunki polsko-niemieckie w historiografii.Cz.3,pod red.J.Krasuskiego,G.Labudy,A.W.Walczaka(Poznań 1991 r.)
 • The Foundations of Theater Policy in Nazi Germany(w:)National Socialist Cultural Policy(New York 1993 r.)
 • Polen und Deutschland 1919-1939.Wege und Irrwege kultureller Zusammenarbeit(Düsseldorf 1999 r.)
 • Polsko-niemieckie zbliżenia w kręgu kultury 1919-1939.Studia szkice sylwetki(Gdańsk 2005 r.)
 • Teatr i film Trzeciej Rzeszy w systemie hitlerowskiej propagandy,wyd.2(znacznie poszerzone)(Gdańsk 2011 r.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz