sobota, 12 listopada 2016

Jadwiga Kaczyńska

Z domu Jasiewicz(ur.31 grudnia 1926 w Starachowicach,zm.17 stycznia 2013 w Warszawie)polska polonistka,nauczycielka;matka Jarosława i Lecha Kaczyńskich.

Rodzina
Jadwiga Kaczyńska pochodziła z rodziny Jasiewiczów herbu Rawicz.Była córką inżyniera budownictwa Aleksandra Jasiewicza i Stefanii z Szydłowskich(primo voto Fyuth).Miała siostry Irenę,Władysławę,Janinę,Wandę i przyrodniego brata Jana.Aleksander Jasiewicz był jednym z projektantów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,założonej przez działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej.Zamieszkał z żoną przy ul.Adama Mickiewicza 27 w tym samym domu,w którym po latach Jacek Kuroń organizował spotkania opozycji antykomunistycznej.Stryj Jadwigi,płk.Wincenty Jasiewicz mieszkał przed wojną w Baranowiczach;miał syna Lucjana,który uczył się w tym samym liceum,co przyszły mąż Jadwigi Rajmund Kaczyński.Wuj Jadwigi,Jerzy Szydłowski,był pionierem harcerstwa w Starachowicach,a jego imieniem nazwano jedną z ulic prowadzącą do stanicy harcerskiej nad Lubianką.Starsza siostra Jadwigi,Irena Jasiewiczówna poślubiła Stanisława Miedzę-Tomaszewskiego,powstańca warszawskiego,wykładowcę ASP w Warszawie i późniejszego ojca chrzestnego Lecha Kaczyńskiego.
Życiorys
W czasie okupacji niemieckiej,w tym podczas akcji„Burza”,była sanitariuszką Szarych Szeregów na Kielecczyźnie, nosiła pseudonim„Bratek”.Mieszkała u dziadków,w leśniczówce przy ul.Tychowskiej(ob.ul.Radomska)na Osiedlu Bugaj w Starachowicach.Przyrzeczenie harcerskie złożyła w nieistniejącym już budynku Szkoły Podstawowej nr 2,należała do zastępu„Zioło”w drużynie im.Emilii Plater.Od 1944 r.pracowała na oddziale chirurgii starachowickiego szpitala.W 1946 r.ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im.Tadeusza Kościuszki w Starachowicach.W 1948 r.wyszła za mąż za Rajmunda Kaczyńskiego,porucznika Armii Krajowej,uczestnika powstania warszawskiego,którego poznała na jednym z balów karnawałowych na Politechnice Warszawskiej.W 1949 r.urodziła synów Jarosława i Lecha.Przy porodzie jako położna asystowała matka Tadeusza Gajcego.Matkami chrzestnymi chłopców zostały siostry bliźniaczki Ludwika(Jarosława) i Zofia Woźnickie(Lecha);ocalałe z warszawskiego getta.Po ukończeniu studiów polonistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego od 1953 r.pracowała w Instytucie Badań Literackich PAN i jako nauczycielka języka polskiego.W IBL współpracowała z Janem Józefem Lipskim,po jego śmierci opracowała bibliografię wszystkich jego publikacji.W związku z zatrudnieniem w IPL PAN oraz pracą nauczycielki języka polskiego,w latach 1953–1980 należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego.W 2011 r.wystąpiła w filmie dokumentalnym"10.04.10"autorstwa Anity Gargas,dotyczącym katastrofy smoleńskiej,w której zginął jej syn Lech.Jadwiga Kaczyńska zmarła po ciężkiej chorobie 17 stycznia 2013 w Warszawie,w Wojskowym Instytucie Medycznym.23 stycznia 2013 po mszy żałobnej w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie została pochowana w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Powązkowskim.
Publikacje
Jest autorką publikacji:
  • Leon Kruczkowski.Monografia bibliograficzna,Wrocław 1992 r.
  • Jan Józef Lipski.Monografia bibliograficzna,Warszawa 2001 r.
  • Moja prawdziwa historia,seria Fakt,Warszawa 2004 r.(współwydana ze wspomnieniami Wojciecha Fibaka)
Współautorka Słownika pseudonimów pisarzy polskich XV wieku 1970 rok,Wrocław 1994 r.Jest również autorką przedmowy do wydania Niemców Leona Kruczkowskiego z 1983 r.
Nagrody,wyróżnienia i upamiętnienie
W 2005 r.została uhonorowana tytułem Człowieka Roku Życia Warszawy za stworzenie domu,w którym rodził się świat wartości zmieniających Polskę.W styczniu 2013 r.Rada Miasta Starachowic przyznała Jadwidze Kaczyńskiej pośmiertnie honorowe obywatelstwo Starachowic.W przeddzień pierwszej rocznicy śmierci Jadwigi Kaczyńskiej,16 stycznia 2014 w Panteonie Pamięci Narodu Polskiego na placu przed kościołem Wszystkich Świętych w Starachowicach została odsłonięta tablica jej poświęcona z inskrypcją:„Jadwidze Kaczyńskiej z wdzięczności za dar życia Prezydenta i Premiera RP w I rocznicę śmierci Mieszkańcy Starachowic”.28 października 2016 jej imię nadano jednej z ulic w Starachowicach.
Wywód genealogiczny
4 Stanisław Jasiewicz h.Rawicz 
2 Aleksander Jasiewicz h.Rawicz
5 Jadwiga Dunin-Brzezińska h.Łabędź
1 Jadwiga z Jasiewiczów Kaczyńska
6 Franciszek Szydłowski
3 Stefania Szydłowska I voto Fyuth
7 Józefa Huptyś

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz