sobota, 12 listopada 2016

Praga-Północ

Dzielnica Warszawy położona w prawobrzeżnej części miasta.Jest jedną z 18 jednostek pomocniczych m.st.Warszawy.Praga-Północ ma powierzchnię 11,42 km²,a liczba mieszkańców(stan na 31 grudnia 2015)wynosiła 66495.

Nazwa
Nazwa Praga pochodzi od członu,który występuje także w wyrazie prażyć.Nazwa odnosiła się pierwotnie do miejsca wypalonego,wyprażonego.Oznaczała osadę założoną na wypalonym(wyprażonym)lesie.Nazwa dzielnicy pisana jest z dywizem(łącznikiem).
Granice
Praga-Północ graniczy ze Śródmieściem i Żoliborzem poprzez Wisłę,z Targówkiem poprzez linię kolejową Warszawa–Gdańsk oraz z Białołęką poprzez Trasę Toruńską i z Pragą-Południe poprzez kolej średnicową.
Historia
Na obszarze dzisiejszej dzielnicy Praga-Północ znajdowała się historyczna Praga.Tam znajdował się praski ratusz,kościoły i zabudowania mieszkalne.10 lutego 1648 król Władysław IV Waza nadał Pradze prawa miejskie.Praga była osobnym miastem przez prawie półtora wieku w 1791 r.została włączona do Warszawy.Obok Mokotowa i Żoliborza jest dzielnicą,której zabudowa w znaczącym stopniu przetrwała II wojnę światową.W 1945 r.nastąpił podział na Pragę-Południe i Pragę-Północ.Do dzisiaj określanie terenów Kamionka,Grochowa,Saskiej Kępy i Gocławka nazwą Pragi(Południe)budzi pewne kontrowersje jako historycznie nieuzasadnione.W kolejnych dziesięcioleciach obszar dzielnicy Praga-Północ kilkakrotnie powiększano,obejmowała ona również tereny dzisiejszych dzielnic Białołęka i Targówek,aż po Choszczówkę na północy i Utratę na wschodzie.W 1994 r.ustawa warszawska w miejsce dotychczasowych 8 dzielnic utworzyła 11 gmin warszawskich.Z dzielnicy Praga-Północ wydzielono gminy Warszawa-Białołęka i Warszawa-Targówek,zaś pozostała część została włączona do gminy Warszawa-Centrum jako jej jednostka pomocnicza dzielnica.W 2002 r.uchwalono nową ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy odtąd Warszawa stała się jedną gminą,a Praga-Północ stała się jedną z jej 18 dzielnic.
Osiedla
Miejski System Informacji
Warszawski MSI wyodrębnia na Pradze-Północ następujące obszary:
Osiedla historyczne
Jednak podział na obszary MSI pominął historyczne osiedla i nazwy miejscowe,takie jak:
Na Nowej Pradze z kolei istnieją duże tereny o charakterze odmiennym niż osiedla mieszkaniowe Ogród zoologiczny i Park Praski.Sama Nowa Praga też jest obszarem niejednorodnym jej część pomiędzy al."Solidarności"a ul.11 Listopada zajmują kamienice budynki z początku XX wieku,a pozostała część powstała w okresie powojennym na terenach powojskowych na północ od ul.11 Listopada i Ratuszowej,w tym socrealistyczne założenie wokół placu Hallera.
Rada Dzielnicy

UgrupowanieKadencja 2002-2006Kadencja 2006-2010Kadencja 2010-2014Kadencja 2014-2018
Sojusz Lewicy Demokratycznej 7(SLD-UP)4(LiD)3 2 
Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa 2 
Prawo i Sprawiedliwość 10 8 8 9 
Liga Polskich Rodzin 1 
Platforma Obywatelska 3 7 9 7 
Praska Wspólnota Samorządowa 4 3 4 
Miasto Jest Nasze Mieszkańców Pragi 1
Charakterystyka
Jako jedna z nielicznych dzielnic Warszawy zachowała swój historyczny charakter.Znaczna część zabudowy pochodzi z końca XIX wieku,początku XX wieku i okresu międzywojennego,spotkać tu można rzadkie w Warszawie zachowane zespoły przedwojennej substancji miejskiej zarówno mieszkalnej,jak i przemysłowej.Centralnym punktem dzielnicy jest plac Wileński,w pobliżu którego znajduje się dworzec Warszawa Wileńska,stacja metra Dworzec Wileński,monumentalny budynek Dyrekcji Kolei Państwowych oraz cerkiew Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny,będąca cerkwią metropolitalną Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.Osią dzielnicy jest ulica Targowa,przy której znajdują się zabytkowe kamienice,w tym najstarszy zachowany murowany dom mieszkalny na Pradze,w którym ma swoją siedzibę Muzeum Warszawskiej Pragi,oraz Bazar Różyckiego.Na Starej Pradze mieści się również neogotycki kościół świętego Michała i świętego Floriana katedra diecezji warszawsko-praskiej.Od ul.Targowej w kierunku wschodnim odchodzi ul.Ząbkowska,z zabytkowymi kamienicami i zespołem zabudowy przemysłowej dawnego Monopolu Spirytusowego(obecnie Centrum Praskie Koneser)na Szmulowiźnie.Jej przedłużeniem jest ul.Kawęczyńska,z monumentalną bazyliką Najświętszego Serca Jezusowego oraz zabytkowym zespołem zajezdni tramwajowej.Przy ulicy Jadowskiej 2 mieści się Warszawskie Muzeum Chleba.Osiedle Nowa Praga to w większości,zachowany bez większych zniszczeń podczas i po II wojnie światowej,XIX-wieczny układ urbanistyczny wraz z,będącymi w złym stanie,ale oryginalnymi budynkami mieszkalnymi i przemysłowymi.Z kolei osiedla Praga I,Praga II i Praga III,zbudowane w latach 50 i 60 XX wieku,stanowią przykład architektury socrealistycznej.Z powodu niewielkich zniszczeń wojennych centralna część dzielnicy Stara Praga od września 1944 roku funkcje administracyjne.Przez późniejsze dziesięciolecia uległa zaniedbaniu i była uważana za"złą dzielnicę".W ostatnim czasie prowadzona jest rewitalizacja starych kamienic,efekty odnowienia elewacji widoczne są m.in.na ulicy Ząbkowskiej,jednak wobec wieloletnich zaniedbań nadal wiele domów(405 kamienic należy do miasta)wymaga pilnie kapitalnych remontów.Na Pradze zachował się tu częściowo folklor warszawski,zauważalny w ubiorze,wystroju mieszkań,niektórzy starsi mieszkańcy mówią jeszcze gwarą warszawską.W ostatnich latach dzielnica staje się coraz bardziej popularna,wręcz modna.W starych praskich kamienicach oraz opuszczonych murach fabryk,m.in.przy ul.Ząbkowskiej,Inżynierskiej,11 Listopada powstają galerie,centra sztuki,pracownie autorskie,a także modne lokale gastronomiczne i rozrywkowe.W 2003 roku jedna z bardziej znanych praskich ulic,ulica Ząbkowska została uznana w plebiscycie Gazety Wyborczej za miejsce magiczne.Na skraju dzielnicy położony jest dworzec kolejowy Warszawa Wschodnia.Bliżej Wisły rozciągają się tereny Portu Praskiego,z dużym potencjałem inwestycyjnym.Wzdłuż rzeki bardziej na północ,w rejonie dawnej historycznej Pragi,zburzonej w czasie wojen XVIII i XIX wieku,znajduje się Park Praski i warszawski Miejski Ogród Zoologiczny,a dalej osiedle Golędzinów.Najbardziej na północ wysuniętą część dzielnicy stanowi dawne przemysłowo-kolejowe osiedle Pelcowizna,na którym w okresie powojennym powstała Fabryka Samochodów Osobowych(FSO).
Media
W dzielnicy ukazują się czasopisma zajmujące się lokalną tematyką:
  • „Nowa Gazeta Praska"czasopismo społeczno-kulturalne,dwutygodnik ukazujący się od 1995 r.w nakładzie 25.000 egz.
  • „Przegląd Praski”lokalna gazeta ukazująca się od czerwca 2007 w nakładzie 10-15 tys.egz.również serwis internetowy
  • „radiopraga.pl”lokalne radio internetowe,działające od 1 marca 2014

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz