sobota, 12 listopada 2016

Bogusław Miedziński

Ur.22 marca 1891 w Miastkowie Kościelnym,zm.8 maja 1972 w Londynie podpułkownik piechoty Wojska Polskiego,żołnierz wywiadu wojskowego,polityk i dziennikarz,poseł na Sejm I,II,III i IV kadencji,minister w rządzie Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Bartla,wicemarszałek Sejmu,senator V kadencji i Marszałek Senatu II RP,wolnomularz.

Życiorys
Urodził się w rodzinie oficjalisty dworskiego.Uczęszczał do gimnazjum w Siedlcach,gdzie uzyskał maturę.W latach 1910–1912 studiował na Wydziale Chemii Politechniki Lwowskiej,a w latach 1912–1914 na Studium Rolniczym UJ.Uczestniczył w strajku szkolnym we Lwowie w 1905 r.należał do organizacji„Życie” i „Płomień”,od 1906 r.uczestniczył w akcjach Organizacji Bojowej PPS w Siedlcach,w 1907 r.zaś przyjęty został do PPS Frakcji Rewolucyjnej.Od 1910 r.należał do Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego.Po wybuchu I wojny światowej był jednym ze współorganizatorów i dowódców Polskiej Organizacji Wojskowej:do stycznia 1915 r.stał na czele okręgu siedleckiego POW,od maja do września 1915 r.był komendantem okręgu warszawskiego POW i członkiem Komendy Naczelnej POW.Pod koniec września 1915 r.przeniesiony został do służby w I Brygadzie,gdzie najpierw dowodził plutonem w VI batalionie 1 Pułku Piechoty Legionów,a potem był adiutantem tego batalionu.1 kwietnia 1916 awansowany został na chorążego.Odkomenderowany do POW 6 czerwca 1916 był adiutantem Komendy Naczelnej POW,wiosną 1917 r.został II zastępcą adiutanta naczelnego POW w Warszawie,wkrótce potem objął KN POW nr 4,a w lecie wszedł w skład„Organizacji A”.Był pracownikiem Biura Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu.Od lutego do lipca 1918 r.kierował KN nr 3 POW(tereny Rosji,Białorusi i Ukrainy).W październiku 1918 r.został referentem politycznym w Sztabie Komendy POW.Brał udział w tworzeniu Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie w listopadzie 1918 r.w grudniu został referentem politycznym w Sztabie Dowództwa Okręgu Generalnego„Kielce”w Kielcach,w kwietniu 1919 r.szefem Sekcji Politycznej Sztabu Generalnego WP.W lipcu 1919 r.został szefem Departamentu II MSWojsk.a potem Oddziału II Sztabu MSWojsk.W październiku 1920 r.został oficerem do szczególnych poruczeń w gabinecie ministra spraw wojskowych,a 1 stycznia 1922 zastępcą generalnego adiutanta Naczelnego Wodza.Był jednym z najbardziej zaufanych współpracowników Józefa Piłsudskiego,a w latach 1937–1938 Edwarda Śmigłego-Rydza.3 maja 1922 zweryfikowany został w stopniu podpułkownika ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 w korpusie oficerów zawodowych piechoty.W 1932 r.z tym samym starszeństwem zajmował 1 lokatę.Pozostawał wówczas w stanie nieczynnym.Wszedł do Sejmu z listy PSL„Piast”w 1922 r.a po rozłamie przeszedł do PSL„Wyzwolenie” i jego członkiem pozostawał do stycznia 1927 r.W latach 1923–1926 prowadził aktywną działalność polityczną na łamach„Kuriera Porannego”oraz„Głosu Prawdy”.Od 20 stycznia 1927 do 13 kwietnia 1929 był ministrem poczt i telegrafów,z którego to stanowiska został odwołany w związku z nieprawidłowościami w trakcie budowy gmachu Poczty Głównej w Gdyni.Wszedł do Sejmu II,III i IV kadencji(1928–1938)z ramienia BBWR,był wicemarszałkiem Sejmu w latach 1935–1938,senatorem z nominacji Prezydenta RP i Marszałkiem Senatu w latach 1938–1939.Należał do współautorów deklaracji politycznej Obozu Zjednoczenia Narodowego.Zwolennik emigracji Żydów z Polski.W 1934 r.przejął koncern Prasa Polska SA.który w lutym 1935 r.przekształcił w koncern Dom Prasy S.A.Posiadał też znaczne wpływy w innych koncernach prasowych.Od 1929 do 28 listopada 1938 redagował dziennik„Gazeta Polska”.Właśnie Miedzińskiemu udzielił Piłsudski cyklu wywiadów w latach 1928–1930 podczas kulminacji walki politycznej obozu rządowego z Centrolewem.W 1935 r.został odznaczony Złotym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury za krasomówstwo.W okresie II RP został osadnikiem wojskowym w kolonii Lachowszczyzna(osada Suchowszczyzna,gmina Wysokie Litewskie).Od września 1939 r.aż do śmierci,przebywał na emigracji,od 1941 r.na terenie Afryki Południowej,od 1947 r.w Anglii.Został pochowany na Cmentarzu South Ealing w Londynie.
Odznaczenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz