niedziela, 4 grudnia 2016

Sylwester Paszkiewicz

Ur.23 października 1928 w Siemianowicach Śląskich pułkownik SB,zastępca komendanta ds.SB Komendy Wojewódzkiej MO w Gdańsku w latach 1975-1983 i zastępca szefa ds.SB Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych(WUSW)w Gdańsku 1983-1989,zastępca dyrektora Departamentu V MSW w 1989 r.
Życiorys
Syn Stanisława i Kazimiery.Od 1944 r.należał do ZWM,a od 1946 r.do PPR/PZPR.Od marca do listopada 1945 r.był zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie(komórka poczty specjalnej).Następnie przydzielony do WUBP w Koszalinie,a od stycznia 1946 r.funkcjonariusz UB w Szczecinie i innych miastach Pomorza Zachodniego(m.in.krótkotrwale referent w Gminie Głębokie),od 1954 r.kierownik sekcji,od 1956 r.starszy oficer operacyjny.Od 1957 r.pracował w pionie SB w KW MO w Szczecinie jako oficer operacyjny,od 1965 r.zastępca naczelnika,od 1971 r.naczelnik Wydziału II SB KW MO.1 czerwca 1975 został przeniesiony do Gdańska na stanowisko zastępcy komendanta ds.SB KW MO.Na tym stanowisku w nocy na 13 grudnia 1981,gdy wprowadzano stan wojenny,kierował wielką operacją w Grand Hotelu w Sopocie,gdzie zatrzymano kilkudziesięciu działaczy„Solidarności”,m.in.Jacka Kuronia,Jana Rulewskiego,Tadeusza Mazowieckiego i Karola Modzelewskiego.Od sierpnia 1983 r.zastępca szefa ds.SB w WUSW w Gdańsku.Od 15 czerwca 1989 był na etacie niejawnym zastępcy dyrektora w Departamencie V Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,od 1 listopada 1989 na etacie niejawnym kierownika w grupie specjalnej Departamentu Ochrony Gospodarki MSW.W tym czasie od połowy czerwca 1989 do końca marca 1990 r.służył w grupie operacyjnej w Berlinie.
Odznaczenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz