poniedziałek, 16 listopada 2015

Zygfryd Goldfinger

Przybrane nazwisko Michał Bukowski(ur.27 stycznia 1885 w Krakowie,zm.22 grudnia 1964 w Warszawie)polski prawnik,działacz komunistyczny.Syn kupca i dostawcy lodu Józefa,żydowskiego pochodzenia.W latach 1903-1909 studiował na wydziale prawa UJ,działacz Stowarzyszenia Młodzieży Socjalistycznej"Ruch",gdzie był członkiem zarządu.Później działał i był pierwszym prezesem organizacji socjalistycznej"Spójnia".Od 1905 r.członek SDKPiL,kierownik mieszczącego się w jego mieszkaniu biura partyjnego służącego jako punkt kontaktowy dla emigrantów politycznych z Królestwa Polskiego.W swoim mieszkaniu zorganizował też skład wydawnictw SDKPiL przemycanych później do Królestwa Polskiego.Współpracował m.in.z Feliksem Dzierżyńskim i Józefem Unszlichtem.W VI 1906 r.jako gość wziął udział w V Zjeździe SDKPiL w Zakopanem.Po uzyskaniu stopnia doktora prawa przebywał na praktyce w Wiedniu(1910-1911),później był adwokatem w różnych miejscowościach.W 1917 r.powołany do austriackiej armii.W okresie II RP mieszkał i prowadził kancelarię adwokacką w Ciężkowicach k.Tarnowa.W tym czasie nie brał bezpośredniego udziału w ruchu komunistycznym,choć utrzymywał kontakty z KPP-owcami i udzielał im wszechstronnej pomocy.Podczas okupacji ukrywał się w Lublinie,potem w Jaśle i Warszawie pod nazwiskiem Michał Bukowski.W końcu IX 1944 r.przedostał się w okolice Łowicza,po wojnie krótko pracował w zarządzie miasta Wrocławia,później z powodu choroby przerwał pracę i wrócił do Lublina,gdzie VII 1946 r.wstąpił do PPR,następnie PZPR.Przez rok był radcą prawnym w Państwowej Centrali Handlowej,od 1 III 1948 sędzia,a od VIII 1948 do X 1961 r.wiceprezes Trybunału Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.Od X 1961 r.na emeryturze.Odznaczony m.in.Orderem Sztandaru Pracy II klasy(20 stycznia 1955)("za zasługi w solidarnej walce wespół z klasą robotniczą Rosji o obalenie caratu oraz o narodowe i społeczne wyzwolenie ludu polskiego").

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz