poniedziałek, 16 listopada 2015

Ludomir Sawicki

Ur.14 września 1884 w Wiedniu,zm.3 października 1928 w Krakowie polski geograf,podróżnik i wydawca.Urodził się w rodzinie wysokiego urzędnika sądowego.W latach 1903-1907 studiował na uniwersytecie wiedeńskim geografię,historię i geologię,uzyskując stopień doktora.W następnych latach pogłębiał wiedzę geograficzną w Lozannie i Berlinie oraz podczas podróży naukowych po Szwajcarii,Francji,Dalmacji;wraz z amerykańskim geografem Williamem Morrisem Davisem odwiedził również północne Włochy i Walię.Działalność naukową rozpoczął od badań geomorfologicznych Karpat,ze szczególnym uwzględnieniem procesów krasowych,glacjalnych,morfogenetycznych i in.W 1910 r.przeniósł się do Krakowa,gdzie stał się pionierem rozwoju antropogeografii.Po uzyskaniu habilitacji prowadził zajęcia ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego,zarobkowo pracował jako nauczyciel geografii w gimnazjach w Bochni i Krakowie.W czerwcu 1919 r.nadano mu tytuł profesora zwyczajnego.Od 1916 r.kierownik katedry geografii zwanej wówczas Gabinetem Geograficznym UJ(następca Franciszka Czerny-Schwarzenberga),przekształconego później dzięki jego zaangażowaniu w Instytut Geograficzny.Założyciel nowoczesnej drukarni i księgarni"Orbis"(rok założenia 1919),której nakładem ukazywały się opracowane przez niego podręczniki szkolne,mapy i atlasy oraz czasopisma,m.in."Wierchy".Uczestnik ekspedycji do Syjamu(1923 r.)przy okazji zwiedził również Cejlon.Dwa lata później odbył półroczną podróż do Afryki(Trypolitania,Cyrenajka,Egipt,Erytrea).Po nabyciu samochodu terenowego i wyposażeniu go m.in.w laboratorium i łódź odbył wyprawy naukowe:na Kresy Wschodnie 1926 r.(Wileńszczyzna,Polesie,Wołyń,Podole),na Bałkany i do Azji Mniejszej 1927 r.(Rumunia,Turcja).Podczas kolejnego wyjazdu na Bałkany,rozpoczętego w lipcu 1928 r.rozchorował się i zmarł wkrótce po powrocie do Krakowa,3 października 1928.Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.Organizator życia naukowego,m.in.współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Geograficznego(1918 r.)w latach 1918-1922 pierwszy redaktor Przeglądu Geograficznego,członek towarzystw naukowych i uczestnik międzynarodowych kongresów.Uznany nauczyciel akademicki,popularyzator wiedzy geograficznej i krajoznawczej,także w formie prelekcji radiowych.Autor licznych publikacji ok.150 pozycji w kilku językach,m.in.Z fizjografii Zachodnich Karpat(1909 r.)Rozmieszczenie ludności w Karpatach Zachodnich(1910 r.rozprawa habilitacyjna).Wiadomości o środkowopolskiej morenie czołowej(1921 r.)W narożniku Azji(1924 r.)Z geomorfologii centralnego Cejlonu(1925 r.)Przełom Wisły przez Średniogórze Polskie(1925 r.) i inne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz