poniedziałek, 16 listopada 2015

"Placówka"(powieść)

Powieść Bolesława Prusa,która powstała w latach 1880-1886.Na jej specyfikę wpływ miały dwa kierunki:naturalizm i realizm.Głównymi wątkami dzieła są:kolonizacja niemiecka na ziemiach polskich,studium na temat życia chłopa w 2 połowie XIX wieku oraz jego walka o utrzymanie ziemi.
Powstawanie utworu i pierwsze wydanie
Pracę nad utworem Prus rozpoczął w 1880 r.pierwotnie tytułując go"Nasza placówka",lecz szybko postanowił zaprzestać dalszego pisania na rzecz wnikliwych obserwacji życia wiejskiego,których dokonywał głównie w okolicach Nałęczowa.Do powieści pisarz powrócił dopiero w 1884 r."Placówka"ukazywała się w Wędrowcu od 19 marca 1885 do 20 maja 1886.Osobne wydanie książkowe ukazało się w 1886 r.
Bohaterowie
Bohaterów"Placówki"można podzielić ze względu na warstwę społeczną,do której przynależeli:

 • ziemiaństwo(dziedzic Władysław,jego żona i szwagier)
 • duchowieństwo (proboszcz)
 • chłopi(Józef Ślimak,Jagna Ślimakowa,Stasiek Ślimak,Jędrek Ślimak,Grzyb,Maciek Owczarz i inni)
 • Żydzi(Josel,Jojna Niedoperz)
 • Niemcy

Kierunki,które wpłynęły na utwór
Realizm
Realizm w utworze realizuje się poprzez:

 • ukazanie pewnych problemów społecznych aktualnych w II połowie XIX wieku:kolonizacja niemiecka na ziemiach polskich,walka chłopa o utrzymanie tej ziemi,mierna kondycja egzystencji chłopa
 • reprezentatywność społeczną i typowość bohaterów
 • indywidualizację języka
 • ukryty,obiektywny,wszechwiedzący narrator

Naturalizm
Naturalizm w utworze realizuje się poprzez:

 • szczegółowe ukazanie wpływu środowiska,dziedziczności,czasu,pór roku na życie bohaterów
 • problem potrzeb fizjologicznych strach przed głodem determinuje działania postaci
 • zjawiska patologiczne:alkoholizm(Sobieska),choroby psychiczne(głupia Zośka),brak higieny i edukacji
 • nieznaczny erotyzm w wizjach Maćka Owczarza

Tendencyjność
Tendencyjność dostrzec można w zwichnięciu konstrukcji powieści w zakończeniu utworu,gdzie zdarzenia przybierają niewiarygodne tempo i prowadzą do szczęśliwego finału.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz