niedziela, 22 listopada 2015

Skarb zakrzowski

Trzy grobowce nazwane książęcymi lub okazałymi z przełomu III/IV w.n.e.znalezione w latach 1886 i 1887 w dobrach Kornów w Zakrzowie,dzielnicy Wrocławia.
Historia znaleziska
Pierwszy grób odkryli 1 kwietnia 1886 r.w zakrzowskiej piaskowni zatrudnieni tam robotnicy.Grób całkowicie zniszczyli,część wyposażenia ukradli,resztę po zawiadomieniu o znalezieniu przejął właściciel piaskowni Heinrich Korn,który przekazał je badaczom z wrocławskiego Muzeum Starożytności Śląskich.Drugi grób odkryto 23 VI 1887,a trzeci 26 VI 1887 r.w tej samej piaskowni.Tym razem oba grobowce wraz z wyposażeniem zabezpieczono.Badania terenowe prowadził kustosz w/w muzeum Hermann Luchs i prezes Towarzystwa Starożytności Śląskich Wilhelm Grempler.Obaj zaczęli też opracowywać znalezione przedmioty,przy czym większość prac kameralnych,a także prac nad wykonaniem kopii wyposażenia(w tym złote i srebrne przedmioty wykonano z tego samego kruszcu)wykonał Grempler,gdyż Luchs zmarł.W grobowcach znaleziono m.in.biżuterię ze złota i srebra,monety rzymskie(pozwoliły one określić wiek pochówków na przełom III/IV w.n.e.)naczynia,m.in.ze szkła typu"millefiori",brązową podstawę i misę przenośnego ołtarza,łyżki,kamienie do gry,okute metalem wiadro.Szkieletów ludzkich,poza zębami,nie znaleziono.Sądzi się,że w każdym grobie pochowano jedną osobę:mężczyznę(w grobie odkrytym w 1886 r.)kobietę i chłopca.Należały one do zamieszkujących wówczas te tereny plemion germańskich.Wyposażenie grobów znajdowało się w Muzeum Starożytności Śląskich,a później w Muzeum Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu.Zarówno oryginały,jak i ich repliki były wystawiane na licznych wystawach w różnych miastach Niemiec.Znaczna część skarbu zakrzowskiego zaginęła w trakcie wojny.Pozostała część znajduje się we wrocławskim Muzeum Archeologicznym oraz w warszawskim Muzeum Narodowym.Przetrwały także kopie wykonane przez Gremplera oraz cała dokumentacja zabytków sporządzona przez archeologów niemieckich.Skarb zakrzowski upamiętniono w nazwie ulicy na Zakrzowie:ulica Skarbu Zakrzowskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz