piątek, 20 listopada 2015

Stanisław Pigoń

Ur.27 września 1885 w Komborni,zm.18 grudnia 1968 w Krakowie historyk literatury polskiej,edytor,wychowawca i pedagog.W latach 1906-1912 studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.W latach 1921-1930 był profesorem historii literatury polskiej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie,a w 1926-1928 jego rektorem.W 1931-1960(z przerwą 1939-1945)był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Życiorys
Stanisław Pigoń pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej.Był synem Jana.Jego droga do profesury była długa i pełna przeszkód;rodzina nie ułatwiała mu drogi do poszerzania wiedzy.Urodził się na wsi,więc jego głównym zajęciem miała być praca na roli i pomoc rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa domowego.Stanisław wolał jednak czytać książki niż chodzić za pługiem.Rodzina niechętnie odnosiła się do jego decyzji o wyjeździe na studia(głównym problemem były zbyt skromne finanse).Doszło już nawet do tego,że Stanisław zaniechał myśli o studiach.Ostatecznie,po skończeniu jasielskiego gimnazjum,jednak udało mu się wyjechać do Krakowa i rozpocząć studia na UJ.Nie powrócił już na stałe w rodzinne strony.W czasie I wojny światowej służył jako oficer w armii austro-węgierskiej w 2 Pułku Artylerii Fortecznej;brał udział m.in.w zdobywaniu belgijskiej twierdzy Namur.Od listopada 1918 r.służył w Wojsku Polskim,biorąc udział w wojnie polsko-ukraińskiej i wojnie polsko-radzieckiej.Od marca do czerwca 1919 r.był dowódcą pociągu pancernego PP 4„Hallerczyk”.Między sierpniem 1919 a sierpniem 1920 r.był zwolniony ze służby wojskowej jako wykładowca.W związku z zagrożeniem ofensywą radziecką,od sierpnia do października 1920 r.był dowódcą pociągu pancernego PP 20„Bartosz Głowacki”.Po zakończeniu działań wojennych został zweryfikowany w stopniu kapitana ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku w korpusie oficerów rezerwy artylerii.W 1923 roku posiadał przydział mobilizacyjny do 23 Pułku Artylerii Polowej w Będzinie.W 1934 roku pozostawał na ewidencji Powiatowej Komendy Uzupełnień Kraków Miasto z przydziałem mobilizacyjnym do Oficerskiej Kadry Okręgowej nr V.Na początku okupacji Pigoń(wraz z grupą profesorów krakowskich)więziony był w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen.Swoje doświadczenia z pobytu w obozie ujął w szkicu Wspomnienia z obozu Sachsenhausen 1939-40.Był członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.Koleje swojego życia opisał w pamiętniku Z Komborni w świat i Z przędziwa pamięci.Urywki wspomnień.Pigoń zajmował się literaturą jako przekazem doniosłych treści poznawczych,ideowo-wychowawczych i filozoficznych oraz jej rolą w kształtowaniu polskiej świadomości narodowej.Był skrupulatnym badaczem i wydawcą tekstów ważnych dla poznania życia i twórczości wielkich pisarzy.Interesował się szczególnie okresami romantyzmu i modernizmu,a przede wszystkim postacią i dziełem Adama Mickiewicza.Badał również i wydawał utwory Aleksandra Fredry,Stefana Żeromskiego i Władysława Orkana.Pigoń był także odkrywcą twórczości samorodnych pisarzy chłopskich;zajmował się kulturą polskiej wsi.Ponadto po odejściu Wincentego Lutosławskiego,przewodził wileńskiej sekcji ruchu Eleusis.Księgozbiór Stanisława Pigonia,liczący 9351 woluminów,został po jego śmierci,zgodnie z jego wolą,przekazany Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie.W 1982 r.utworzono Pracownię Polonistyczną Pigonianum,którą w 2004 r.przeniesiono do nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.Synem Stanisława Pigonia był Krzysztof Pigoń,chemik.
Odznaczenia

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski(1954 r.)
 • Order Sztandaru Pracy I klasy(25 kwietnia 1956,za zasługi położone przy sporządzeniu Wydania Narodowego dzieł Adama Mickiewicza)

Wybrane publikacje

 • 1911 r."O księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego”A.Mickiewicza,Kraków
 • 1922 r."Z epoki Mickiewicza".Studia i szkice,Lwów
 • 1924 r."Głosy sprzed wieku".Szkice z dziejów procesu filareckiego,Wilno
 • 1928 r."Ze studiów nad tekstem„Pana Tadeusza”".Trzy notatki,Kraków
 • 1929 r."Z dawnego Wilna".Szkice obyczajowe i literackie,Wilno
 • 1930 r."Do źródeł„Dziadów”kowieńsko-wileńskich",Wilno
 • 1930 r."O brązach,brązownikach i brązoburcy",Warszawa
 • 1932 r."Adam Mickiewicz w kole Sprawy Bożej"Warszawa
 • 1934 r.„Pan Tadeusz”.Wzrost-Wielkość-Sława,Warszawa
 • 1936 r."Na wyżynach romantyzmu".Studia historyczno-literackie,Kraków
 • 1938 r."Z dziejów teatru szkolnego w Polsce w XVII w.",Lwów
 • 1938 r."Zręby nowej Polski w publicystyce Wielkiej Emigracji",Warszawa
 • 1939 r."Na drogach i manowcach kultury ludowej",Lwów
 • 1946 r."Zarys nowszej literatury ludowej",Kraków
 • 1947 r."Z Komborni w świat",Kraków

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz