piątek, 20 listopada 2015

Konstanty Stecki(botanik)

Konstanty Marian Mścisław Stecki(ur.29 lipca 1885 w Hrubieszowie,zm.4 października 1978 w Poznaniu)polski botanik.Syn lekarza Konstantego Steckiego(1847–1900),który posiadał majątek ziemski Klukowicze koło Wysokiego Litewskiego i Marii z Ponikwickich.Dziadek Jan Stecki dożył 98 roku życia.Synem Konstantego był również Konstanty Stecki(1917–1996),polski pisarz,z kolei brat stryjeczny Jan Stecki(1871–1954)był politykiem i ministrem w rządach rady regencyjnej.W 1907 r.ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.Od 1919 r.był współpracownikiem Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności.W latach 1923–1950 kierował Katedrą Botaniki Leśnej i Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego,w 1925 r.uzyskał tytuł profesora.Od 1950 r.był wykładowcą w Wyższej Szkole Rolniczej,należał do grona założycieli parku dendrologicznego na poznańskim Sołaczu.W latach 1931-1932 i 1946-1953 był przewodniczącym poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego,od 1961 r.był członkiem honorowym tego towarzystwa.Należał również do Polskiego Towarzystwa Leśnego,Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.Kopernika i Towarzystwa Tatrzańskiego.Prowadził badania flory Karpat,Wielkopolski i Pomorza.Był twórcą podziału Polski na strefy przyrodniczo-leśne i działaczem ruchu obrony przyrody.Stworzył monografię dotyczącą Tatr(1968 r.)Spoczywa na cmentarzu parafialnym św.Jana Vianneya w Poznaniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz