piątek, 20 listopada 2015

Edward Szturm de Szterm

Ur.18 lipca 1885 w Petersburgu,zm.9 września 1962 w Warszawie –polski statystyk i demograf.
Życiorys
Syn Jana i Marii z Rusieckich.Tradycja rodzinna utrzymywała,że nazwisko de Sztrem pochodzi z Alzacji.Przodek walczył w oddziałach Jana III Sobieskiego i za waleczność w odsieczy wiedeńskiej został nobilitowany.Do nazwiska de Sztrem dodano pierwszy człon Szturm.Ojciec Jan pełnił różne kierownicze stanowiska w miastach nad Wołgą.Miał siostrę Zofię(1891-1965),później żonę majora Tadeusza Herfurta oraz trzech braci:Tadeusza(1892-1968)działacza PPS i PPS-WRN,Witolda(1888-1933)prawnika,działacza PPS i KPP.Najmłodszy Zbigniew(1898-1921)był działaczem Polskiej Organizacji Wojskowej(POW) i podchorążym Wojska Polskiego.W 1912 r.ukończył studia prawnicze i ekonomiczne na Uniwersytecie w Petersburgu,a następnie wyjechał do Nancy,gdzie na tamtejszym uniwersytecie studiował nauki matematyczne.Do 1918 r.pracował jako statystyk w Samorządzie Ziemskim Guberni Połtawskiej,a następnie przeniósł się do Warszawy.Początkowo był statystykiem w Biurze Pracy Społecznej,aby później objąć stanowisko kierownika organizacyjnego w Wydziale Statystycznym Ministerstwa Aprowizacji.W 1920 r.Ministerstwa Aprowizacji zostało wchłonięte przez Główny Urząd Statystyczny,gdzie powierzono mu etat naczelnika Wydziału Statystyki Rolniczej i Aprowizacji.W dniu 24 października 1929 dotychczasowy prezes GUS Józef Buzek złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska,tego samego dnia Edward Szturm de Sztrem został prezesem GUS i pełnił tą funkcję do wybuchu II wojny światowej.Po utworzeniu w 1937 r.Polskiego Towarzystwa Statystycznego został jego prezesem.Edward Szturm de Sztrem prowadził szeroką działalność naukową,w okresie dwudziestolecia był wykładowcą Wolnej Wszechnicy Polskiej,gdzie wykładał przedmiot:metody badań statystycznych w samorządzie.Od maja 1941 r.przebywał w Wielkiej Brytanii gdzie prowadził prace nad"Atlasem Statystycznym Polski",od 1944 r.przez dwa lata był wykładowcą na uniwersytecie w Oksfordzie.Od 1945 r.został delegatem Rządu do Komitetu Europejskiego UNRRA,uczestniczył w delegacji polskiej na pierwsze Walne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych.Do kraju powrócił w listopadzie 1946 r. i objął funkcję rektora Akademii Nauk Politycznych,rok później powołano go na Wiceprezydenta Międzynarodowego Instytutu Statystycznego.W 1951 r.uzyskał stopień profesora nadzwyczajnego na SGPiS,gdzie był wykładowcą.
Członkostwo

 • Towarzystwo Ekonomistów i Statystyków Polskich
 • Polskie Towarzystwo Statystyczne
 • Królewskie Towarzystwo Ekonomiczne w Londynie
 • Towarzystwo Ekonomiczne USA
 • Międzynarodowy Instytut Statystyczny
 • Komitet Ekspertów Statystycznych przy Międzynarodowym Biurze Pracy
 • Towarzystwo Statystyków i Geografów Meksykańskich

Główne publikacje

 • Kształtowanie się cen na ważniejsze artykuły rolne w Polsce 1927 r.
 • Atlas statystyczny Polski 1941 r.
 • Elementy demografii 1956 r.

Odznaczenia

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 1929 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz