piątek, 2 grudnia 2016

Leszek Kuźnicki

Leszek Stanisław Kuźnicki(ur.14 września 1928 w Łodzi)profesor zwyczajny,doktor habilitowany nauk przyrodniczych,członek rzeczywisty PAN(od roku 1989),członek korespondent(od roku 1976);z-ca sekretarza Wydz.II Nauk Biologicznych(1973–1977),członek Prezydium PAN(1984–1998);wiceprezes,sekretarz naukowy PAN(1990–1992),prezes PAN(1993–1998),doktor honoris causa Rosyjskiej Akademii Nauk.
Życiorys
Jest specjalistą w dziedzinie protozoologii i biologii komórki oraz ewolucjonizmu.Oprócz licznych prac badawczych jest autorem znanych monografii,podręczników oraz dużej liczby artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach specjalistycznych.Wspólny dorobek prof.Leszka Kuźnickiego i jego szkoły został oprawiony w 7 tomach,przekazanych do Archiwum Polskiej Akademii Nauk.Oprócz aktywnej pracy naukowej prof.L.Kuźnicki przewodniczył do roku 2007,obecnie zaś przewodniczy honorowo Komitetowi Prognoz POLSKA 2000 PLUS(dawniej Polska 2000).Komitet ten jest komitetem problemowym PAN przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,a jego opracowania stanowią bardzo ważne dokumenty doradcze polskiego środowiska naukowego dla rządu RP i jego organów w tworzeniu i realizowaniu polityki naukowej,społecznej i gospodarczej.Prof.Leszek Kuźnicki był wybierany na dwie kolejne kadencje na Prezesa PAN.Jest członkiem honorowym Akademii Inżynierskiej w Polsce.
Członkostwo(obecnie)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz